Minder thuiszorg bij stoma dankzij intensieve begeleiding

Na een uitgebreid begeleidingstraject hebben verreweg de meeste stomadragers na ziekenhuisontslag geen thuiszorg meer nodig. SJG Weert is deze maand gestart met Care4Stoma: een programma in samenwerking met stomaleverancier MediReva, waarin het zelf verzorgen en accepteren van de stoma centraal staat.

Binnen Care4Stoma leren patiënten hoe ze zelf voor hun stoma kunnen zorgen, om zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Al vóór de operatie oefenen patiënten met een nepstoma en worden zij uitgebreid geïnformeerd en gemotiveerd. Een dag na de operatie start er dagelijkse begeleiding bij het aanbrengen, legen, knippen en vervangen van de stoma. Ook naasten worden hierbij betrokken. Bij ontslag kan de patiënt het gehele proces zelf uitvoeren. Enkele dagen na thuiskomst worden er in de thuissituatie door een verpleegkundige van MediReva nog laatste controles uitgevoerd en vragen beantwoord. Als de zelfzorg niet lukt om wat voor reden dan ook, is thuiszorg uiteraard nog steeds een optie.

Minder afhankelijkheid 

Stomaverpleegkundige Kim de Kleijn: “Het mooie van dit programma is dat de stomadrager zelfregie krijgt en niet dagelijks afhankelijk is van de komst van een thuiszorgverpleegkundige. Dat maakt acceptatie makkelijker. Ongeacht je leeftijd kun je meer dan je denkt na de operatie. Je krijgt alle hulp van de verpleegkundigen van de afdeling, de chirurgen en de stomaverpleegkundige om je op weg te helpen. Een stoma brengt veel onzekerheden met zich mee. Patiënten vinden het fijn dat ze nu zelf weten wat te doen, het maakt ze zelfverzekerder en een stoma draaglijker. Ook zien we dat er minder problemen als lekkages en huidklachten optreden, waardoor er minder extra ziekenhuisbezoeken nodig zijn. De stomadrager weet immers zelf het beste wat voor hem of haar werkt.”

In andere ziekenhuizen bleek het programma een succes: waar eerder 1 op de 10 patiënten zonder thuiszorg met ontslag ging, zijn dat er nu 9 op de 10. Niet alleen is dit van grote meerwaarde voor de patiënt, ook is het een uitkomst vanwege de druk op de thuiszorg.