Wat te doen bij wateroverlast op straat of in huis

Ingestuurde foto: wijk Graswinkel

De wekenlange regenval zorgde voor een natte Kerst en volgens de voorspellingen ook voor een natte jaarwisseling. Wat doen het waterschap, de brandweer en de gemeente Weert om de overlast te beperken. En wat kun of moet je zelf doen?

Bij problemen met de riolering in de straat kun je bij de gemeente terecht. Bel met het telefoonnummer van de gemeente 0495-575 000 of maak een melding via de website van de gemeente Weert. Je mag dit telefoonnummer ook bellen als er een gevaarlijke situatie ontstaat. Bijvoorbeeld als wegen of fietspaden onder water staan.

Je hoeft overigens niet te bellen bij rode lampjes die branden bij drukrioolputten in het buitengebied.

De komende tijd

In de gemeente Weert zijn met name weilanden en akkerlanden erg nat en drassig. Sloten en afvoerkanalen staan vol met water. In lager gelegen gebieden kunnen inwoners last hebben van de hoge grondwaterstand. Kelders of kruipruimten staan onder water of worden erg vochtig. Sommige weggedeelten of fietspaden staan blank. Maar er is voor zover bekend nergens sprake van een gevaarlijke of zorgelijke situatie.

Heb je schade aan je woning of bedrijf, water in de kelder en of woning? Bel dan een gespecialiseerd bedrijf of neem contact op met je verzekering. Bel alleen met het noodnummer 112 wanneer er echt acuut gevaar dreigt of een levensbedreigende situatie. Zo voorkomen we overbelasting van 112.