Kruising Biest-Recollectenstraat afgesloten

De geplande werkzaamheden aan het kruispunt Biest-Recollectenstraat, die in september vorig jaar werden uitgesteld, gaan volgende week van start.

Uitstel

Destijds was het niet haalbaar om de rioleringswerkzaamheden aan beide kruispunten op de Biest binnen de oorspronkelijke planning te voltooien, omdat de ondergrondse situatie aanzienlijk af bleek te wijken van de beschikbare informatie. In nauwe samenwerking met BLM Wegenbouw zocht de gemeente Weert naar een geschikt moment om de werkzaamheden te hervatten en vond dit in de combinatie met al eerder geplande werkzaamheden aan de Recollectenstraat in februari van dit jaar.

Werkzaamheden

De werkzaamheden gaan van start op maandag 5 februari en zijn naar verwachting uiterlijk vrijdag 9 februari gereed. Omdat op de Biest een nieuwe aansluiting moet worden gemaakt zal de kruising Biest-Recollectenstraat gedurende deze periode afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers zullen om het werkvak moeten lopen met de fiets aan de hand. Van Deursen Uitvaart en Huupkens IJssalon zijn bereikbaar.

De Recollectenstraat krijgt een nieuw gescheiden riolering. Eén voor schoon regenwater en één voor vuilwater. Het aanleggen van de nieuwe riolering op de Recollectenstraat wordt gefaseerd uitgevoerd. Aansluitend krijgt de Recollectenstraat een nieuwe wegverharding.