Werkzaamheden kruising Biest-Recollectenstraat uitgesteld

De geplande werkzaamheden aan het kruispunt Biest-Recollectenstraat in Weert worden uitgesteld vanwege onvoorziene omstandigheden, zo heeft de aannemer aangekondigd.

Het bleek in de praktijk niet haalbaar om de rioleringswerkzaamheden aan beide kruispunten op de Biest binnen de oorspronkelijke planning te voltooien. Dit werd veroorzaakt door de ontdekking van een ondergrondse situatie die aanzienlijk afweek van de beschikbare informatie. Als gevolg hiervan zijn de werkzaamheden aan het kruispunt Biest/Recollectenstraat nog niet volledig afgerond.

In nauwe samenwerking met BLM Wegenbouw heeft de gemeente Weert gezocht naar een geschikt moment om de werkzaamheden te hervatten. Hierbij werden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. De bereikbaarheid van de Biest tijdens de kermis moet gegarandeerd blijven.
  2. Inwoners en ondernemers dienen tijdig geïnformeerd te worden over de werkzaamheden.
  3. Er dient gestreefd te worden naar het minimaliseren van overlast voor de omgeving.

Een woordvoerster van de gemeente Weert licht toe: “In februari 2024 staan al werkzaamheden gepland aan de Recollectenstraat. Het is daarom logisch om de werkzaamheden dan te combineren. De gewijzigde planning heeft geen invloed op de einddatum van het totale project.”