Boôrebroeleft wordt Boôreduîpsel in Tungelroy

Tungelroy – In Tungelroy staan De Bokkeriejers aan de vooravond van een nieuwe traditie. Vorig jaar werd tijdens de Boôrebroeleft op carnavalszaterdag voor de 33e keer een huwelijk in de onecht voltrokken. Deze avond is voor velen het échte begin van het vasteloavendjweekend.

Duîpsel

In 2024 wordt er een nieuwe draai gegeven aan de langdurige traditie van de Boôrebroeleft. De huwelijken van tegenwoordig houden toch amper meer stand, daar komt alleen maar ellende van, aldus De Bokkeriejers. Daarom is 2024 het jaar dat er voor het eerst een verbintenis aangegaan wordt met iets anders dan een ander persoon. Door het Boôreduîpsel wordt de verbintenis gesloten met de Tungelderse vasteloavendj, met De Bokkeriejers.

Door zich te laten dopen zal men een échte Bokkeriejer worden. En als men iets uitgespookt heeft waardoor er twijfel is aan het voorrecht om zichzelf Bokkeriejer te mogen noemen, kan een huidige Bokkeriejer door te biechten en opnieuw de doop te ondergaan met een schoon geweten beginnen aan het vasteloavendjweekend. 

Uitnodiging

De avond blijft net zoals andere jaren in boerenstijl en begint met het voorstellen van de vooraf geselecteerde dopelingen door de ceremoniemeester, waarna zij de biecht en een gelofte afleggen om in het reine te komen bij de Opperbok. De Bokkeriejers-pastoor zal de dopelingen vervolgens in stijl zegenen, zodat na een korte receptie het doopfeest kan losbarsten. 

De dopelingen en De Bokkeriejers nodigen je uit om getuige te zijn van deze nieuwe traditie: