Groot standbeeld ‘Stille Strijd’ werpt licht op jongeren en depressie

Vandaag is op de Markt het beeld ‘Stille Strijd’ onthuld. Dit indrukwekkende standbeeld van een in zichzelf gekeerde jongen symboliseert de innerlijke worsteling die veel jongeren met depressie ervaren. Met zijn imposante afmetingen van zo’n 2,5 meter hoog en 4 meter lang, en zijn opvallende gele kleur, is het beeld van veraf te zien.

Officiële opening

De officiële opening vond vandaag plaats, met een bijeenkomst in Museum W. Verscheidene sprekers, waaronder vertegenwoordigers van MET ggz, de gemeente Weert en Punt Welzijn, deelden hun woorden. Rafaël bracht een rap ten gehore, waarin hij zijn eigen ervaringen illustreerde. Solange Lemkens deelde ook haar ervaringsverhaal. Tevens was er aandacht voor Yvonne en Ludo, de ouders van Sanne. Er werd stilgestaan bij het nummer ‘I’m Scared’, dat Sanne schreef tijdens een donkere periode. Meer informatie hierover is te vinden op de website van 3FM.

Na de bijeenkomst verplaatste het gezelschap van tientallen mensen zich naar de Markt. Daar werden vervolgens bloemen gelegd en werd er een gedicht voorgedragen door stadsdichter Salma Ali.

Bewustwording

Zelfdoding is de voornaamste doodsoorzaak onder jongeren onder de 30 jaar. Kunstenaar SAZZA (Saskia Stolz) wil met dit kunstwerk het taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren doorbreken en het gesprek hierover op gang brengen. Het beeld werd op 12 juli onthuld op het Museumplein in Amsterdam en heeft sindsdien veel aandacht gekregen van zowel landelijke media als het publiek. “Mijn inbox stroomt vol met berichten van nabestaanden, maar ook van jongeren die me bedanken omdat ik aandacht vraag voor dit onderwerp,” aldus SAZZA.

Ontzettend triest

Wethouder Michèle Ferrière merkt op: “Het is ontzettend triest om te zien dat een steeds groter wordende groep jongeren ernstig worstelt met alle uitdagingen van het leven. Het bespreken van psychische kwetsbaarheid is vaak erg moeilijk, omdat er nog steeds een groot taboe en stigma op rust. Dit baart mij grote zorgen! Daarom hebben wij het kunstwerk ‘Stille Strijd’ naar Weert gebracht. Samen kunnen we laten zien dat we om onze jongeren geven en openstaan voor gesprekken, want praten over moeilijke onderwerpen helpt echt!”

Bewustwording

Vaak merkt de omgeving niet eens dat iemand mentaal worstelt. Het taboe rondom dit onderwerp veroorzaakt een gevoel van eenzaamheid en onbegrip. Een aantal van deze verhalen is te vinden op de website www.stillestrijd.com.

Hulp en ondersteuning

Heb je gedachten over zelfdoding? Bel dan 0800-0113, het gratis telefoonnummer van 113 Zelfmoordpreventie. Dit nummer is ook beschikbaar als je je zorgen maakt over iemand anders.


Een fotobijdrage van Theo Van de Winkel