PvdA, CDA en DUS Weert uiten hun zorgen over uitwerking Beekstraatkwartier

Archieffoto WdG - Open dag bij Cwartier

PvdA, CDA en DUS Weert hebben door middel van een brief aan het college van burgemeester en wethouders hun zorgen geuit over de uitwerking van de bestuursopdracht met betrekking tot het Beekstraatkwartier.

Het gaat voornamelijk over de variant waarbij het vastgoed van het oude stadhuis aan de Beekstraat wordt opgeknapt en de huidige toestand grotendeels behouden blijft. De bezorgdheid bij de politieke partijen komt voort uit een brandbrief van huurders van Cwartier gedateerd op 20 december 2023. Op 22 januari 2024 vond een gesprek plaats tussen een delegatie van Cwartier en vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, waarbij de huurders hun zorgen uitten over de uitwerking van de bestuursopdracht.

Creatieve broedplaats

Cwartier, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een creatieve broedplaats in Weert, staat volgens de politieke partijen op het spel. Het complex aan de Beekstraat heeft een unieke dynamiek gecreëerd die gunstig is voor lokale bedrijvigheid en de vitaliteit van de binnenstad. Ondernemers en zelfstandigen vinden er een stimulerende omgeving die de creativiteit en productiviteit bevordert, en de interactie tussen hen versterkt de economische waarde van het gebied.

Vertrek zonder garantie op terugkeer

Hoewel een van de uit te werken varianten was om deze unieke sfeer te behouden, hebben huurders aangegeven dat zelfs bij deze variant het gebouw leeggemaakt zou worden en zij gedwongen zouden worden te vertrekken, zonder garantie op terugkeer. Bovendien zal het contract met de huidige exploitant worden opgezegd en zal na renovatie een nieuwe exploitant worden gezocht, met onduidelijkheid over het behoud van de huidige functie van het gebouw.

Verlies van creatieve biotoop

Deze ontwikkelingen zouden een verlies betekenen voor de creatieve biotoop die Cwartier vertegenwoordigt, met potentieel negatieve gevolgen voor de lokale economie. PvdA, DUS en CDA hebben daarom vier vragen gesteld aan het college, waarin zij opheldering vragen over de uitvoering van de bestuursopdracht en de toekomst van het Beekstraatkwartier.

Het college van B&W zal de vragen binnenkort beantwoorden.

Lees de vragen (PDF): https://wdg.li/lndyylg