Fracties uiten zorgen over verkeersveiligheid Boshoven

Algemeen Politiek Weert Reageer 3 min. leestijd

De gemeente Weert moet een veilige plek zijn voor kinderen, wandelaars en fietsers om van en naar een plek van bestemming te reizen. Dat geldt ook voor de wijk Boshoven. De fracties GroenLinks en PvdA Weert maken zich echter zorgen over de verkeersveiligheid in dit gebied en stellen daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Pijnpunten

Hiertoe benoemen de fracties een aantal pijnpunten waarop zij graag verbetering zouden willen zien. Met name de Princenweg en Suffolkweg-Zuid komen hierin naar voren. Zo uiten de fracties hun zorgen over de maximale snelheid die vanaf het spoorwegviaduct Witvennenweg op de Princenweg richting de Suffolkweg-Zuid massaal wordt overschreden. Alleen daar waar verkeersdrempels liggen wordt er acuut geremd, aldus de fracties. In combinatie met het gebrek aan een afgebakend fietspad en voetpad zorgt dit ervoor dat fietsers en wandelaars van de weg afgedrukt worden als auto’s elkaar kruisen, en dat met hoge snelheid.

Ook de aansluiting tussen de Princenweg en Suffolkweg-Zuid zelf levert volgens de fracties regelmatig gevaarlijke situaties op. Voor automobilisten die vanaf de Princenweg de Suffolkweg-Zuid op willen rijden is de bocht vanaf de Ringbaan-West onoverzichtelijk, terwijl het verkeer daar regelmatig met hoge snelheid naar beneden komt.

Dat levert ook gevaarlijke situaties op voor fietsers die vanaf de Suffolkweg-Zuid naar de stad willen, met name tijdens de spitsuren. Zij zijn ter hoogte van de Ringbaan-West genoodzaakt om de Suffolkweg-Zuid over te steken.

Tot slot benoemen de fracties de Koelebeemdweg, waarop geen verkeersmaatregelen zijn getroffen om de snelheid te beperken. Hier rijdt veel sluipverkeer van en naar Budel en België, vooral tijdens de spitsuren. De Koelebeemdweg is niet berekend op zowel het aantal auto’s dat er over de weg raast, als de snelheid waarmee deze dat doen. Bewoners hebben in het verleden dan ook al meerdere malen voor handhaving of afsluiting van de weg gepleit.

Tijd dringt

GroenLinks en PvdA Weert vragen het college of deze situaties bij hen bekend zijn en wat eraan gedaan gaat worden. Ze geven aan te weten dat er onderzoek uit zal worden gevoerd naar de toenemende verkeersdrukte, maar vragen zich af of de gemeente hierop kan wachten. Dit ook met het oog op de verwachte toename van verkeersbewegingen als gevolg van de voorgenomen nieuwe ontwikkelingen op de gehele Kanaalzone.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie