Gemeente vraagt subsidie aan voor aanpak aantal woningen St. Jozefslaan

Algemeen Economie Weert 3 reacties 3 min. leestijd
Foto ter illustratie - Straatbeeld St. Jozefslaan

Er ligt een grote opgave in Keent & Moesel om de wijk toekomstbestendig te maken. De gemeente Weert en woningcorporatie Wonen Limburg trekken hierin gezamenlijk op. Een van de opgaven ligt bij de portieketagewoningen zonder lift. Deze zijn volgens de gemeente niet duurzaam.

In principe ligt de verantwoordelijkheid bij de Verenigingen Van Eigenaren (VVE) als het gaat om de toekomstpositie van deze woningen. Er doen zich nu echter kansen voor die de gemeente niet voorbij wil laten gaan. Vooral omdat deze mooi aansluiten bij het gebiedsontwikkeling Keent & Moesel.

“We willen gebruik maken van het Volkshuisvestingsfonds, een regeling van het Rijk voor de aanpak van particuliere woningen. De gemeente heeft een subsidie aangevraagd voor een aantal particuliere portieketagewoningen aan de Sint Jozefslaan. Afhankelijk van de toekenning zijn er meerdere mogelijkheden. Daarbij kun je denken aan aankoop, sloop en nieuwbouw. Hierover moet de gemeenteraad dan wel een besluit nemen. Dit voorbehoud wordt dan ook gemaakt”, aldus wethouder Van Gemert.

Volkshuisvestingsfonds (VHF)

Het Volkshuisvestingsfonds (VHF) is een regeling waarmee gemeenten subsidie kunnen aanvragen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid in kwetsbare gebieden. De subsidie is vooral bedoeld voor woningverbetering (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, vervangende nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering). Daarnaast kan de subsidie ook worden ingezet voor de inrichting van de omliggende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen.

Welke projecten komen in aanmerking voor een bijdrage uit het VHF?

  • Projecten voor verbetering van particuliere woonruimten met fysieke aanpassingen
  • Transformatieprojecten (gebouwen of onderdelen daarvan naar woningen)
  • Sloop woningen voor betere nieuwbouw
  • Koop of werving van woningen (inponding) voor herstructurering

Rol gemeente

Een dergelijke subsidie moet binnen 10 jaar na de toekenning worden besteed. Er is besloten deze aanvraag te doen omdat aan het doen van een aanvraag geen risico’s kleven. Het betekent wel, dat als de subsidie verkregen wordt, een scenario door de gemeente overwogen wordt om hierin een actieve rol te nemen. Hier dient de gemeenteraad dan een besluit over te nemen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
3 reacties