Jaarlijkse ledenvergadering De IJsberen druk bezocht

Foto door Jan Leenders

Zwem- en Vriendenclub De IJsberen hield op vrijdag 22 maart in Zaal Dennenoord zijn jaarlijkse ledenvergadering met als belangrijk onderdeel een feestelijk warm en koud buffet. De vergadering werd, zoals elk jaar, druk bezocht.

Het was weer een succesvol jaar voor de club. Het totaal aantal zwemmers gedurende het jaar was 8936. Dit komt neer op een gemiddelde bezetting van 35 per dag. Er geldt inmiddels dan ook een wachtlijst voor de zwemclub waarvan de leden vijf dagen in de week in het 25-meterbad van De IJzeren Man kunnen zwemmen – steeds tussen 07.00 uur en 08.00 uur.

Activiteiten 

Het bestuur memoreerde in haar terugblik de talloze activiteiten van het afgelopen jaar: het traditionele koffie-uurtje op de woensdagochtend, de voorjaarswandeling in Aldeneik, een wandeling in de Weerter binnenstad met een stadsgids, het traditionele bezoek aan het Thermaalbad Arcen, de jaarlijkse fietstocht, het kerstontbijt en de medewerking aan de Zwemvierdaagse 2023. Ook werd er in het voorjaar van 2023 gestart met de eerste in een reeks cursussen ‘Verbeteren van de borstcrawl’.

‘Lifeguards’

Dankzij de inzet van twaalf, zelf opgeleide, toezichthouders kan de club de contributie laag houden. In 2024 blijft de contributie gehandhaafd op € 130,- per jaar.

Als dank voor hun inzet kregen de toezichthouders een bierpakket, aangeboden door de Budelse Brouwerij.

Nieuwe voorzitter

Voorzitter Gerrie van Heugten is afgetreden als voorzitter. Wim Kerseboom werd bij acclamatie benoemd tot haar opvolger. Verder bestaat het bestuur uit Marie-Louise Van Proemeren (secretaris), penningmeester Jacques Verheijen en de bestuursleden Gerrie van Heugten en Marij Creemers.

Na afloop van de vergadering was er een warm en koud buffet en werd er nog gezellig nagepraat.