Plan voor wooncomplex op kantoorlocatie Roermondseweg

7 reacties

In juni 2023 is er bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de panden Roermondseweg 10, 12 en 14. Dit plan omvat de transformatie van de bestaande kantoorlocatie naar een modern appartementencomplex. Het college van B&W stemt in principe in met het plan.

Het pand Roermondseweg 10-12, een gedateerd bedrijfs-/kantoorgebouw dat al geruime tijd leegstaat, en het pand Roermondseweg 14, een woning die achteraan op het perceel is gesitueerd, zullen plaatsmaken voor de nieuwbouw. Het nieuwe complex zal bestaan uit 14 koopappartementen in het hogere prijssegment, variërend van 90 m2 tot 157 m2, met een ondergrondse parkeerkelder die ruimte biedt aan 14 parkeerplaatsen.

Eerder plan afgekeurd

Een eerder plan, ingediend in januari 2023, voorzag in 20 woningen in het betaalbare segment. Echter, na stedenbouwkundige beoordeling werd het aantal woningen teruggebracht naar 14, allemaal in het hogere prijssegment.

De herontwikkeling van deze locatie draagt volgens het college van burgemeester en wethouders bij aan de transformatie van commerciële functies naar woningen, waarmee de druk op de woningmarkt wordt verlicht.

Ondanks het oorspronkelijke voornemen om ook betaalbare woningen te realiseren, bleek dit niet haalbaar, zo staat in gemeentelijke documenten. De verkoopprijs van de nieuwe appartementen varieert van circa €425.000,- tot €780.000,-. Het complex wordt voorzien van een lift, waardoor de appartementen in de basis levensloopbestendig zijn.

Kwaliteitsverbetering

De herontwikkeling zal niet alleen een kwaliteitsverbetering voor de locatie betekenen, maar ook een versterking van de woningvoorraad in het hogere segment. Het college benadrukt dat dit project bijdraagt aan de strategische waarde ‘Goed wonen voor elke doelgroep’ en het gestelde doel om ‘Tempo te houden op bouwontwikkeling’ en ‘Extra woningen te bouwen boven op de prognose’. Met de indiening van dit herontwikkelingsplan wordt een stap gezet naar een toekomstbestendige en levendige woonomgeving, waarbij een nieuwe impuls wordt gegeven aan de stedelijke vernieuwing en het aanbod van hoogwaardige woningen in de regio.

Vervolgstappen

Voordat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden, moeten er nog enkele stappen worden ondernomen. Hierbij denken we aan het uitvoeren van een milieuonderzoek en een m.e.r.-beoordeling. Daarnaast moet er nog een omgevingsplan worden opgesteld.

Verder heeft de gemeente de initiatiefnemer gevraagd om overleg te voeren met de eigenaren en gebruikers van omliggende percelen, evenals met de wijkraad Groenewoud, over het planvoornemen.

Bekijk hieronder de schetsen. Let wel, deze kunnen nog wijzigen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je onze nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
7 reacties