Minder velden en fusies moeten voetbal in Weert toekomstbestendig maken

Sport 3 reacties 3 min. leestijd
Archieffoto WdG - Een voetbalveld van Wilhelmina '08

In 2021 werd er een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van voetbal in Weert, dit mede na verzoek van lokale voetbalverenigingen. Het onderzoeksbureau stelde vast dat het behouden van negen verenigingen niet duurzaam was en onderzochten mogelijkheden tot samenvoeging/clustering.

Er zijn door de gemeente verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt, gericht op het behoud van vitale en toekomstbestendige voetbalclubs, optimaler gebruik van faciliteiten en het behouden van leefbaarheid.

Sociale rol van voetbalclubs

De strategische visie van Weert, gericht op sociale samenhang, erkent de sociale rol van voetbalclubs. Het doel is om iedereen, ongeacht niveau, deel te laten nemen aan sport. Vitale clubs met breed aanbod zijn hierin cruciaal, gezien dalende vrijwilligersaantallen en trends. Clustering en behoud van sportvoorzieningen in wijken en dorpen zijn essentieel voor leefbaarheid.

Buiten gebruik stellen van velden

Ondanks weerstand bij sommige clubs, is het buiten gebruik stellen van voetbalvelden nodig om efficiëntie en kostenbesparing te realiseren.

Op grond van een rekentool van de KNVB is er binnen gemeente Weert op dit moment een overcapaciteit van 8 voetbalvelden (twee bij SV Laar, één bij DESM, één bij FC Oda, één bij MMC Weert, twee bij Wilhelmina ’08, één bij Brevendia).

In een voorstel staat dat het college van burgemeester en wethouders een veld bij SV Laar en een veld bij Wilhelmina ’08 ‘buiten gebruik wil stellen’. Dit betekent dat de velden minimaal worden onderhouden. Volledig verdwijnen zullen de velden vooralsnog niet.

De reductie van de natuurgrasvelden bij SV Laar en Wilhelmina ’08 levert jaarlijks een besparing op van ongeveer € 18.000,-.

Fusies

Kleinere verenigingen, zoals Wilhelmina ’08 en RKSVV Swartbroek, zoeken naar toekomstperspectief door fusies of samenwerkingen met andere verenigingen in Weert. Er zij investeringen en procesbegeleiding nodig voor succesvolle clustering. In het voorstel van B&W wordt de financiële gevolgen onderzocht, met nadruk op toekomstbestendige oplossingen. Er zal een programmamanager/procesbegeleider worden aangesteld om het proces te begeleiden.

Evaluatie

Er zullen elke drie jaar gesprekken gaan plaatsvinden tussen de gemeente en voetbalverenigingen om te kijken naar de huidige situatie. Op basis van deze evaluatie wordt beoordeeld of de situatie nog gewenst is in het kader van vitaliteit en toekomstbestendigheid.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
3 reacties