Plan voor gezamenlijk gebouw voor FC Oda, C.O.V.S. en Indians

Sport Reageer 3 min. leestijd
Archieffoto WdG - Clubgebouw FC Oda

De gemeente Weert werkt aan de vernieuwing van Open Park Weert (Sportpark Boshoven). Het project omvat drie deelprojecten: de herinrichting van de openbare ruimte en sportvelden, een sporthal en de buitensportaccommodatie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel gemaakt dat zich richt op de buitensportaccommodatie, waar verschillende buitensportverenigingen zoals FC Oda, C.O.V.S. (Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechter) en HSV Indians actief zullen zijn. In 2022 kwam vanuit FC Oda ook al een voorstel voor een nieuwe buitensportaccomodatie. Het voorstel van het college borduurt hierop voort.

Gemeente pakt de regie

Na een besluit op 12 juli 2023 heeft de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de realisatie van een multifunctionele buitensportaccommodatie onder regie van de gemeente. Het voorstel is dat de gemeente de regie neemt bij de realisatie en het gebouw vervolgens verhuurt, met als doel het te gebruiken voor sport, welzijn en andere maatschappelijke activiteiten voor de drie sportverenigingen en de bredere gemeenschap.

Sport, beweging en ontmoeting

Het project draagt bij aan de strategische visie van de gemeente, gericht op goed wonen voor iedereen en het principe van ‘iedereen doet mee’. Het streven is om inwoners positief gezond te laten voelen, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te creëren, en de sociale samenhang te versterken door sport, beweging en ontmoeting.

Met de sport- en welzijnsaccommodatie wil de gemeente verschillende effecten bereiken, zoals het toekomstbestendig maken van sportverenigingen, het bevorderen van beweging, en het bieden van ruimte voor maatschappelijke activiteiten om de sociale cohesie te versterken. Er zijn middelen gereserveerd voor de uitwerking van het plan, inclusief een voorbereidingsbudget van € 360.000.

Gebouw voor meerdere gebruikers

Het gebouw zal niet alleen dienen als thuisbasis voor de sportactiviteiten van de genoemde verenigingen, maar ook als ontmoetingsplaats voor maatschappelijke activiteiten en initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse opvang. Door de krachten te bundelen, streven de verenigingen naar een dynamische en inclusieve ruimte waar sport, welzijn en gemeenschap samenkomen. Met dit plan hopen ze niet alleen hun eigen leden, maar ook de bredere gemeenschap van Weert te versterken en te inspireren. Tevens wordt het gebouw toekomstbestendig gemaakt. Om een vereniging zich willen toevoegen op het Open Park dan is er volgens het plan ruimte voor uitbreiding van de accommodatie.

Oplevering in 2026

Het besluit is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken buitensportverenigingen, met oog voor hun behoeften en wensen. Communicatie over het besluit zal plaatsvinden met de beoogde gebruikers, andere gebruikers van het park en omwonenden. De planning is gericht op oplevering van de accommodatie in 2026. De planning is natuurlijk nog onder voorbehoud.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie