Een kleiner azc met minder overlast voor Cranendonck

College van B&W stelt nieuw contract met COA voor  

Algemeen 3 reacties 4 min. leestijd

Een ander, kleiner azc met minder overlast en een nieuw contract. Dat is het voorstel na maanden onderhandelen tussen de gemeente Cranendonck en COA. Het college van B&W heeft vandaag het voorstel voor een nieuw contract met COA naar de gemeenteraad gestuurd. Voordat het college een officieel besluit neemt over dit contract, leggen ze het op 2 juli eerst voor aan de gemeenteraad om te horen wat zij ervan vinden. 

Minder opvangplekken 

Een oplossing vinden waarmee iedereen in Cranendonck het eens is, was volgens wethouder Driessen onmogelijk: “Wat we állemaal willen is dat de overlast verdwijnt in onze gemeente. We willen dat gevoel van veiligheid weer terug. En dat het azc niet meer tussen ons als inwoners staat.” Om de overlast terug te dringen, komt er volgens het voorstel een kleinere opvanglocatie. Het maximale aantal opvangplekken gaat met 1/3 omlaag van 1500 naar 960.

Andere samenstelling bewoners

De centrale ontvangstlocatie (COL), waar asielzoekers direct na hun aanmelding in Nederland verblijven, wordt kleiner in het voorgestelde contract. Van zo’n 1200 nu, naar maximaal 300 plekken. Wethouder Driessen: “De COL bestaat uit mensen uit allerlei landen, met allerlei redenen om te vluchten uit hun thuisland. Mensen met recht op asiel, maar ook mensen met heel weinig kans op asiel. We weten dat vooral die laatste groep het grootste deel van de overlast veroorzaakt. Dus een kleinere COL gaat echt zorgen voor minder overlast in Cranendonck.” De andere 600 toekomstige bewoners hebben vaak kans op asiel. Dat zijn mensen voor wie het belangrijk is om onderdeel te worden van onze samenleving. Hierdoor krijgt het azc een andere samenstelling van bewoners.

Stap voor stap kleiner

Het aantal opvangplekken wordt met het voorgestelde contract niet meteen kleiner. Wethouder Driessen: “Waar we met COA op zijn uitgekomen, is dat het aantal opvangplekken stap voor stap afgebouwd wordt naar maximaal 960. Dat moet COA eind 2027 gerealiseerd hebben.” Ook de regio speelt een rol. Als er in de regio opvangplekken voor asielzoekers bijkomen, gaat het COA die zo veel mogelijk gebruiken om het aantal opvangplekken van de COL in Cranendonck te verminderen naar 300. 

Contract verlengen bij afgesproken aantallen

Het voorgestelde contract wordt niet meer telkens verlengd, zoals nu het geval is. Alleen als COA zich houdt aan de afgesproken aantallen asielzoekers, wordt het contract in 2028 met 10 jaar verlengd tot 2038. Als COA daarna de opvanglocatie nog wil houden, moeten ze opnieuw met de gemeente in overleg over een nieuw contract. Net zoals nu heeft de gemeente in het voorgestelde contract tot februari 2028 geen mogelijkheden om het contract op te zeggen of het aantal asielzoekers te verlagen. Wel heeft de gemeente meer mogelijkheden om aan te sturen op maatregelen bij blijvende, ernstige overlast. Wethouder Driessen: “En na 2028 kunnen we in het uiterste geval het aantal asielzoekers verlagen of zelfs terugbrengen naar nul.” In dat geval blijft alleen nog de ‘aanmeldstraat’ op het Nassau-Dietzterrein bestaan. Asielzoekers komen dan alleen nog overdag naar het terrein voor afspraken voor hun asielaanvraag. 

Verbetering voor Cranendonck

Het college van B&W is ervan overtuigd dat het voorgestelde contract de best haalbare uitkomst is. “Als we nu nee zeggen tegen dit onderhandelingsresultaat, dan houden we de huidige opvanglocatie zoals die nu is. En blijven we vastzitten aan langdurige contracten waar we niet zomaar onderuit kunnen, niet nu en ook niet in 2028,” zegt wethouder Driessen. “Dit nieuwe contract is écht een verbetering voor de inwoners van Cranendonck.”

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
3 reacties