De gemeenteraad van Weert stemde op 8 februari 2021 in met het stedebouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Beekpoort-Noord. Op het plangebied nabij ...

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden aan de Beekpoort-Noord na de bouwvak kunnen starten. Langs de Zuid-Willemsvaart (schuin ...