Wel of geen versobering van plannen Beekpoort-Noord

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden aan de Beekpoort-Noord na de bouwvak kunnen starten. Langs de Zuid-Willemsvaart (schuin tegenover de Poort van Limburg) komen 48 woningen te staan. De drie bestaande woningen worden ingepast in de kleinschalige woningbouw van een waterrijke en groene omgeving, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Jongen Bouwpartners gaat het plan uitvoeren.

In het stedenbouwkundige plan is rekening gehouden met de ontsluiting Eindhovenseweg, de molenbiotoop en zicht op het kanaal. Vanaf de Schepenlaan wordt de watergang doorgetrokken richting de Zuid-Willemsvaart. Er is veel aandacht voor de interactie tussen mensen en groen.

Het woongebied kent vier woonsferen. Zo komt er bij de stadsbrug een plein met groen en zitgelegenheden. Op de Suffolkkade grenst het appartementencomplex aan het kanaal met z’n ecologische oevers. Het levensloopbestendige hofje wordt omringd door sociale huurwoningen die uit één laag met een kap bestaan. Het hofje is verbonden met de Schepenlaan via een bruggetje over de watergang. Verder staat er in het gebied een grote boom (de Speelboom) die omringd wordt door grondgebonden woningen, zoals levensloopbestendige woningen, kadewoningen en enkele vrije sector woningen. Door de variatie aan daken en gevels doet het geheel denken aan grachtenpanden.

Tijdens de bespreking in de commissievergadering van 21 januari draaide het vooral om wel of niet versoberen van het plan. Beekpoort-Noord kost nu 3,1 miljoen euro, terwijl er maar 1,4 miljoen was begroot. “We zijn voor het bouwen van woningen, maar niet voor iedere prijs. Het lijkt wel een tweede Molenakker met al die waterloopjes en bruggetjes. Dat mag van ons iets minder”, aldus Conny Beenders (Dus Weert). Ook voor het CDA mag het een onsje minder zijn. “Hoeveel kost het laten staan van de speelboom? Daar hadden ook woningen kunnen staan? Wij zeuren niet om iedere euro, maar het is wel geld van de inwoners van Weert.” Weert Lokaal, PvdA en de VVD zijn daarentegen enthousiast over het plan. Thomas van Gemert: “Het is een mooie bouwlocatie en voorziet in de vraag naar sociale huurwoningen en andere woningen.”


Een bijdrage van Arjanne van Voorst