De gemeenteraad van Weert stemde op 8 februari 2021 in met het stedebouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Beekpoort-Noord. Op het ...

Het is vooralsnog niet mogelijk om de contouren van de gastanks van de voormalige gasfabriek langs de Zuid-Willemsvaart ...

Door aannemersbedrijf Jongen-Meulen is bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend om woningbouw te realiseren aan de Werthaboulevard. ...