Het is vooralsnog niet mogelijk om de contouren van de gastanks van de voormalige gasfabriek langs de Zuid-Willemsvaart zichtbaar te maken. De fundering van de gevonden gastank komt toevallig precies binnen het bouwvlak van één van de appartemententorens te liggen. De tweede gastank is echter nog niet gevonden.

Ontdekking tijdens graafwerkzaamheden

Langs de Zuid-Willemsvaart worden appartementen en woningen gebouwd. Op 13 december vorig jaar werd de fundering van één van de gastanks ontdekt tijdens graafwerkzaamheden in het gebied. De fundering heeft sinds de sloop van de tanks in de jaren ’80 onder de voormalige tennishal gelegen.

Contouren in straatbeeld

Op initiatief van raadslid Goubet heeft de gemeente in samenwerking met de aannemer bekeken of de contouren van de tank op de een of andere manier in het uiteindelijke straatbeeld terug kunnen komen. De fundering is voordat deze verwijderd wordt ingemeten zodat de exacte plek bekend blijft. Maar op 12 februari bleek al dat er precies op deze plek een appartemententoren komt.

Andere tank

De fundering van de tweede, meer westelijk gelegen tank, is echter nog niet gevonden. In het gebied waar deze zich zou kunnen bevinden is nog niet gegraven. Hier komt uiteindelijk de nieuwe Energiestraat. De Energiestraat, het verbindingsweggetje tussen de Industriekade en de Penitentenstraat, wordt namelijk een stukje verplaatst ten opzichte van de oude.

Reactie Goubet

‘Jammer dat de gevonden tank precies in een bouwvlak valt. Maar nu is wel af te leiden waar de fundering van de tweede tank mogelijk nog ligt en dat is wèl in onbebouwd gebied. De nieuwe Energiestraat komt op de plek te liggen waar vroeger de gasfabriek Weert van energie voorzag! Nog leuker om daar de contouren wel zichtbaar te kunnen maken wat mij betreft, aldus Goubet.’

Er is al een afspraak gemaakt dat mocht de fundering van de tweede tank gevonden worden de aannemer deze ook in kaart zal brengen. Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad dat de Mouttoren van de Werthabrouwerij behouden blijft en binnenkort komt het College van B&W met een plan om een verwijzing aan te brengen naar de laad- en loskraan van het voormalige Landbouwbelang op de plek waar deze stond.

7 REACTIES

  1. Vreemde reactie. De aannemer heeft in december op eigen initiatief de werkzaamheden na de ontdekking stil gelegd. Netjes, want misschien maak je wel iets kapot wat belangrijk is. Het oponthoud, want een vertraging wil ik het niet eens noemen, heeft vier dagen geduurd. Geen invloed op opleveringsdatums. De fundering is ingemeten om het vast te leggen. Er is verder geen enkele reden om de fundering an sich te behouden. Het gaat om de verwijzing naar de historie.

    Hier wordt niks gedaan om het de aannemer moeilijk te maken, alles kan gewoon door en gesloopt worden. Soms worden er, ook in Weert, dingen ontdekt die benut kunnen worden om het allemaal wat mooier te maken.

    Knap om daar toch weer iets negatiefs van te vinden.

  2. Ik kan me nog iets voorstellen bij het behoud van of verwijzing naar oude historische fundamenten of industrieel erfgoed maar bij een fundering van een gastank, kom nou! Weg ermee!

  3. Ik kan me nog iets voorstellen bij het behoud van of verwijzing naar oude historische fundamenten of industrieel erfgoed maar bij een fundering van een gastank, kom nou! Weg ermee!

  4. Oponthoud is dat je even niet verder kunt maar wat verder geen gevolgen heeft voor de verwachtte eindtijd. Omdat je bijvoorbeeld wat andere werkzaamheden naar voren kunt halen. Vertraging is wel degelijk later klaar zijn. Je kunt om welke reden dan ook helemaal niet verder en staat ‘met de hang inne tes’. Volgens mij is voor zoiets het woord ‘nuance’ uit het Frans geïmporteerd, wat dat met (linkse) politiek te maken heeft ontgaat mij volledig.

Comments are closed.