Door aannemersbedrijf Jongen-Meulen is bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend om woningbouw te realiseren aan de Werthaboulevard. Het planvoornemen ontstaat uit een mix van woningtypen, met 76 sociale huurappartementen, vrije sector huur- en koopappartementen en grondgebonden koopwoningen.

De gemeente Weert staat positief tegenover het voorstel. Men wil immers het woonklimaat versterken en inspelen op de woningbehoefte van specifieke doelgroepen. De locatie van de tennishal is in principe geschikt voor woningbouw en ligt dicht bij het centrum. Er moet wel creatief worden omgegaan met een aantal externe factoren, waaronder de mouttoren, de monumentale laad- en loskraan (die momenteel bij de milieustraat ligt) en de molenbiotoop. Een wooncomplex realiseren aan de Werthaboulevard gaat dus niet zomaar.

Monumentale laad- en loskraan

De oude laad- en loskraan, van het voormalige Landbouwbelang, is een rijksmonument. De voorlopige conclusie is dat de kraan niet wordt teruggeplaatst binnen het plangebied. De kraan dient tegen een bouwwerk aan te staan, anders valt hij om. Gelet op de omvang (18 meter hoog) betekent dit een enorme inbreuk op het uitzicht vanuit de bestaande en nieuw te bouwen woningen. Verder zijn de nokken, waarop de kraan bevestigd was, verdwenen.

Inmiddels is van Rijkswaterstaat het bericht ontvangen dat de kraan op geen enkele manier boven het water van de Zuid Willemsvaart mag reiken. Besluitvorming over de kraan dient nog plaats te vinden. Op 8 juni 2017 heeft overleg plaatsgevonden met de commissie cultuurhistorie. De commissie heeft verzocht om beter te onderbouwen waarom de kraan niet kan worden herbouwd op de oorspronkelijke plek. Het bieden van alternatieven zoals het deels herbouwen van de kraan in het parkje wordt aanbevolen. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om in 2018 een voorstel aan de raad te doen betreffende het terugplaatsen van de kraan.

Mouttoren

De mouttoren maakt deel uit van het Tennishal complex. Hergebruik van de mouttoren voor woningbouw blijkt niet mogelijk. De toren bestaat uit silo’s. Dit is vergelijkbaar met de conclusie van de mogelijkheid van herbestemming van het Landbouwbelang. Verder is een deel van de Werthabrouwerij in 1974 gesloopt. De toren staat verder niet op de monumentenlijst.

De aannemer had het voornemen om in de vormgeving, architectuur en massa van het plan te refereren aan het industriële verleden. Door de Erfgoedstichting Weert is een verzoek ingediend om de mouttoren aan te merken als cultureel erfgoed en op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De commissie cultuurhistorie heeft in juni j.l. verzocht om beter te onderzoeken waarom de mouttoren niet in zijn huidige omvang behouden kan blijven. Het behoud van de mouttoren wordt door de commissie aanbevolen. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om niet over te gaan tot sloop, aan de
projectontwikkelaar de opdracht te geven om een passende herbestemming te geven aan de bestaande mouttoren en om de raad te betrekken bij de toekomstige functie van de mouttoren. Hierover moet nog een besluit worden genomen.

Molenbiotoop

Met de ontwikkeling van het bouwplan moet rekening worden gehouden met de molenbiotoop. Aan de Suffolkweg, tegenover het plangebied, ligt de St. Odamolen. De bouwmassa wordt in het huidige planvoornemen beduidend lager dan de contour van het complex Landbouwbelang, zoals dat in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2009’ is vastgelegd. Met de molenbiotoop is geregeld dat de molen geen hinder ondervindt door hoogbouw. Overleg met de molenstichtingen is onderdeel van het planproces.

Reactie van omwonenden

Het plan is op 26 juni 2017 toegelicht aan omwonenden en belanghebbenden. Door de aanwezigen is onder andere aandacht gevraagd voor de situering in relatie tot de privacy en de verkeersafwikkeling. Verder pleitte een aantal aanwezigen voor sloop van de mouttoren om zodoende een geheel nieuw plan te kunnen maken. Tot slot riep een van de aanwezigen de gemeente op om de kosten van het terugplaatsen van de kraan en de jaarlijkse onderhoudskosten inzichtelijk te maken en de inwoners van Weert te betrekken bij de besluitvorming hierover.

De gemeente Weert heeft de aannemer per brief geïnformeerd dat men onder voorwaarden haar medewerking verleend aan het bouwproject.

25 REACTIES

 1. Zo bijzonder is die mouttoren nou ook weer niet toch om behouden te blijven.Gewoon een lelijk ding.Ik zie er het nut niet van in. Net als de lichtenberg het ziet er gewoon niet uit al dat beton en ook dat willen ze blijkbaar behouden,maar onderhouden ho maar. Dat is ook een afbraak zooi vol onkruid. Sorrie hoor dat er dingen behouden gaan worden ok,maar van die lelijke betonnen blokken zooi daar zie ik het nut niet van in.

 2. Ik snap dat we niet alles uit het verleden moeten afbreken.
  Cultuurbeheer is belangrijk.
  Als ik het stuk hierboven lees, dan slaat de wens om het verleden te behouden toch wel door.

  Het was cultuurhistorisch een geheel.
  Mooi of niet, dat is smaak
  Wat ik lees: toren mogelijk afbreken
  De kraan ergens anders neerzetten ( moet ergens tegen aan staan anders valt deze om, dus parkje ????)
  Dit is behouden om te behouden.
  Niet om een cultuurhistorisch complex te behouden.
  Want het complex wordt hoogstens als een legpuzzel behouden.
  Ten koste van heel veel gemeenschapsgeld.
  Alsof er geen armoede bestrijding nodig is.

 3. Dat is waarschijnlijk precies de gedachte geweest waardoor alle mooie oude panden in de binnenstad in de vorige eeuw zijn afgebroken.

 4. We hebben een rijksmonument (de laad- en loskraan). Ligt nu op de milieustraat, waarschijnlijk met de hoop dat die daar wel rustig weg zal roesten. Dat de nokken er niet meer zijn is gewoon een smoes want die kun je zo (laten) maken. En blijkbaar kan Rijkswaterstaat beslissen dat, ook al is het als rijksmonument aangewezen, het niet meer mag worden geplaatst. Waarom niet boven het kanaal uitsteken? Er komen hier echt geen schepen die hoger zijn dan de kraan. En waarom eigenlijk nooit onderhoud geplaagd aan die kraan? En waarom de mouttoren niet inpassen in het nieuwe plan? Daar hebben we toch architecten voor? Of is het een verhaal van we willen gewoon van dat ding af?

 5. De meeste toekomstige bewoners van de nieuwe woningen aldaar zullen ook niet blij zijn met een ingeplande oude mouttoren.
  Ze zullen als dat vreselijke ding ingepast moet worden, ,vanaf nu al de kosten moeten betalen voor het verwezenlijken van die mouttoren in dat plan.
  Dan zullen de toekomstige kosten, ook door de vereninging van eigenaren opgehoest moeten worden.
  Daar zal dat hele erfgoed- en cultuurbehoud..geitenwollensokken-zwikje niks aan bijdragen….allen wat PHOEHA…!!,

 6. Zou je daar nou niet een prachtige liftschacht van kunnen maken? Hoef je aan de buitenkant niets voor te veranderen.

 7. Je hebt oude gebouwen en oude gebouwen. Dit is zo’n fantasieloos geheel dat ben je liever kwijt dan rijk. Meestal zijn monumentale panden een stuk mooier.Bovendien is er al jaren niks aan gedaan dus je kan er 0,000 noppes nada wat mee en dat opknappen kost nog meer knopen.

 8. Dat is precies wat ik zeg. Na de oorlog werd in Weert besloten dat de oude meuk plaats moest maken voor nieuwbouw. Want wie vind die oude meuk nou mooi. Nu denken we daar anders over. Ik weet niet hoe over 70 jaar wordt gedacht over een betonnen “fantasieloos geheel”. Misschien is dat het enige fantasieloos geheel wat er nog bestaat en wordt het geroemd om zijn fantasieloosheid.

  Dat wil overigens niet zeggen dat het van mij bewaard moet blijven maar enkel dat met de botte bijl hakken niet zaligmakend is.

 9. Tot midden jaren ’60 Viel het allemaal mee als je het hebt over slopen van “oud Weert”. Toen moest er een nieuw gemeentehuis komen in de Beekstraat en een overdekt winkelcentrum. Daarvoor moest een heel groot deel van de oude binnenstad wijken. Zowel mijn geboortehuis (Beekstraat) als het pand waar ik later tot mijn 14e woonde (Molenstraat) zijn er weliswaar nog steeds maar niet meer herkenbaar.

 10. Een kleine groep mensen pretendeert het Weerter cultuurhistorische geweten te zijn. Als je zegt dat de mouttoren een betonnen bunker is die weinig toevoegt en waar dat niks nuttigs mee aan te vangen is en dus gesloopt kan worden ben je een cultuurbarbaar. Al het (moois) wat er ooit in Weert ten onrechte gesloopt is wordt nu geheel geprojecteerd op de mouttoren en daarom moet die blijven staan. Het spijt me dat ik dit zo moet zeggen maar ik noem dat misplaatste nostalgie.

  Zaken die daar tegenover staan zoals het wel terugplaatsen van een daadwerkelijk Rijksmonument in welke vorm dan ook (de laad en loskraan), een mooi gebouw op de plek van de mouttoren dat dezelfde omvang heeft, een hele mooie wijk in dit deel van Weert die een aanvulling is voor de stad en vooral het realiseren van sociale huurwoningen midden in het centrum wordt ondergeschikt geacht of zelfs genegeerd. Hadden al deze mensen maar net zo geprotesteerd toen alle mooie gebouwen rond de mouttoren werden afgebroken ten gunste van de lelijke tennishal die er nu staat.

  Deze mouttoren weg, op een nuttige manier herbouwen en de hijskraan in het plan terug. Dat is tenslotte een monument, de mouttoren niet.

  Wat het overigens wat mij betreft pijnlijk maakt is dat politici die destijds hun handtekening onder de sloop van het landbouwbelang én de hijskraan hebben gezet nu actief zijn bij partijen die het behoud van de mouttoren tot speerpunt hebben verheven…

 11. Wat is het probleem met het verwerken van oude delen van Weert in de nieuwbouw? Volgens mij is dat op de Biest ook gedaan. En zoals ik hier al heb aangegeven, een van de mogelijkheden is van de mouttoren een liftschacht maken. En hoe zit het nou met die kraan. Die bevestigingsnokken kan het probleem niet zijn. En wat is de argumentatie van Rijkswaterstaat als ze zeggen dat hij niet boven het water mag komen?

 12. Het gaat niet om mooi of lelijk, maar om een stukje historie dat bijdraagt aan het karakter van de stad. Je gooit en stukje geschiedenis/karakter weg met het slopen van deze zaken, dat moet je juist koesteren en opnemen in de nieuwe architectuur. Ik ben blij dat Weert een beetje aan het genezen is van haar sloopfetisj. Voorbeelden genoeg in de regio en internationaal. De Poort is ook een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Slopen, nieuwbouw en zitten met leegstand. Alle horeca ondernemers zitten liever een een pand met karakter (a la de brouwschuur en theater de huiskamer) Dat wil niet zeggen dat je alles maar moet behouden, maar er zijn zo veel andere oplossingen dan zomaar slopen. Maar als je de Lichtenberg een lelijke betonnen blokkenzooi noemt, dan houdt het al op. Dan heb je het echt niet begrepen.

 13. Ach kom op meer dan een hoop verrotte betonnen banken vol onkruid etc is het daar niet op de lichtenberg. Dan hadden ze het beter moeten onderhouden. Nu valt het van ellende uit elkaar. Ja en mooi is anders.

 14. Dat het beter onderhouden had moeten worden is geen punt van discussie denk ik. Daar ben ik het met je over eens.
  Mooi is subjectief, ik vind het een prachtig complex.

 15. Van de toren is geen liftschacht te maken. Het is letterlijk een betonnen bunker, er zitten vier betonnen silo’s in met daartussen een héél smal trapje. Om de silo’s eruit te halen moet je de bakstenen buitenmuur verwijderen wat dus neerkomt op sloop… De hijskraan mag niet boven het water hangen vanwege de radar van passerende schepen. Wat mij betreft een vreemd argument. Een paar kilometer verderop ligt een loei van een stalen spoorbrug helemaal over het kanaal…

 16. Als iedereen datgene wat voor een oudere generatie een markant iets is afdoet als oude rommel (Let wel, over 40 jaar is dus datgene wat voor de huidige generatie belangrijk is dan oude rommel) dan kunnen we ook alle musea in opdoeken.

 17. De oude hijskraan terug op de turbo rotonde, kan hij gelijk gebruikt worden als kraan als er een ongeluk is gebeurt. Mouttoren hoort wel bij de historie van weert, maar is zo hondslelijk dat voor mijn part naar de eeuwige jachtvelden verhuisd. Voor de rest kan ik het alleen maar toejuichen dat er nieuwbouw komt, om dit lelijk gedeelte van weert weer wat aanzien te geven.

 18. Ik denk dat men voor “een nuttige manier van herbouwen”, eens moet gaan kijken in Stramproy, wat men gedaan heeft met de oude watertoren en de oude ingangspoort van de voormalige Brouwerij (de Kroon) Maes aan de Kroonstraat zijde.
  Ook toen het sloopbedrijf “per ongeluk” deze beide historische pronkstukken sloopte, werden beide weer in het nieuwbouw project herbouwd, met een prachtig resultaat.
  Alleen jammer dat het prachtige, statige en leegstaande woonhuis met kantoor, aan de Wilhelminastraat zijde, door de familie Maes erfgenamen, van binnen, van buiten en rondom, ernstig wordt verwaarloosd en verpauperd.
  De aangrenzende (voormalige) Tramhalte behoord daar niet bij. Deze is al jaren geleden gemoderniseerd en opgeknapt door de eigenaar.

 19. Volledig met je eens. Een nuttige manier van herbouwen. Er bestaan veel foto’s van de Wertha-gebouwen die rond de mouttoren stonden. Wellicht dat die in een mooie nieuwe vorm inclusief de toren herbouwd kunnen worden. Maar dan nuttig. Sloop en herbouw.

 20. De kraan was vroeger al een lelijk ding, deze kan beter gelijk naar Pruijmenboom worden gebracht. Dan levert dat oud ijzer tenminste nog iets op.

Comments are closed.