Zondag 2 februari a.s. staan voor het Aischylosproject de Gymnasiumleerlingen van Het College op het podium in de grote centrale ...

Zondag 3 februari a.s. staan voor het Aischylosproject de Gymnasiumleerlingen van Het College, in samenwerking met leerlingen van het Kwadrant, ...

Zondag 15 april a.s. staan de Gymnasiumleerlingen van de deelnemende scholen van het Aischylosproject, samen met leerlingen van het Kwadrant, ...

Woensdag 11 januari a.s. staan de Gymnasiumleerlingen van het Aischylosproject op het podium in de grote centrale hal van Het ...

Dinsdag 1 april a.s. staan Gymnasiumleerlingen van Het College Weert op het podium in de grote centrale hal van Het ...