Waterschap Limburg is de laatste maanden met verschillende partijen bezig geweest met het opstellen van een gebiedsvisie voor ...

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee landelijke verkiezingen: één voor de Provinciale Staten en één voor ...

Update – Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Statenverkiezingen ook waterschapsverkiezingen. Waterbelang Land van Weert + Leudal ...

De Tungelroyse beek is in 2005 heringericht. Tijdens een inspectie is echter naar voren gekomen dat het winterbed ...

De zomer van 2022 was extreem droog. We zagen droogvallende beken en sterk dalende grondwaterstanden. Inmiddels zijn de ...

Zes partijen slaan hun handen ineen voor een aantrekkelijk buitengebied en een gezonde leefomgeving in Weerterland. De gemeenten ...