Realisatie van klimaatbuffer in Altweerterheide een feit

Dinsdag werd een feestelijke toost uitgebracht op de realisatie van de klimaatbuffer in het gebied Wijffelterbroek – Kettingdijk te Altweerterheide, net voor de grens met het Belgische Bocholt.

Voorafgaand aan de realisatie van deze klimaatbuffer is heel was voorbereidingswerk aan vooraf gegaan. Tijdens een bijeenkomst werd in het kort toegelicht waar de samenwerkende partners (Natuurmonumenten, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Gemeente Weert en ARK Rewilding Nederland) allemaal mee te maken kregen en welke voorbereidingen er werden getroffen. Het werd duidelijk dat het allemaal niet over één nacht ijs is gegaan.

Nadat er een feestelijke toost was uitgebracht gingen de genodigden samen met boswachters op pad om een kijkje te nemen in de gerealiseerde klimaatbuffer. De boswachters van Natuurmonumenten gaven een uitgebreide toelichting over hoe en waarom er bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Denk aan het afgraven van grond, het dempen en verleggen van watergangen enzovoort. Een meer uitgebreide toelichting kun je bekijken via de website van Natuurmonumenten.

Bekijk een video: https://youtu.be/p0h7Kt1QUMw