Foto: niet likken!

Hoe Berecht U? – In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op vrijdag volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over arbeidsrecht.

Ziek door de hond van de baas

Petra is een assistent-accountant van 31 jaar. Ze werkt 24 uur per week met een salaris van € 1.260,–. Zij vordert ontbinding van haar 2 jaar bestaande arbeidsovereenkomst, omdat ze gezondheidsklachten heeft gekregen sinds haar baas zijn hond (een husky) elke dag meenam naar kantoor. Sindsdien heeft Petra gezondheidsklachten als gevolg van allergieën. Desondanks blijft haar werkgever de hond meenemen naar kantoor. Even later meldt ze zich ziek.

De bedrijfsarts stelt een allergie voor graspollen en huisstofmijten vast en dat er intussen een arbeidsconflict is ontstaan. Hij geeft de werkgever wel het advies om maatregelen te treffen, omdat de gezondheidsklachten waarschijnlijk samenhangen met de hond. Petra vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Die stelt vast dat partijen diametraal tegenover elkaar staan over de vraag of er sprake is van een schone, althans aanvaardbare werkomgeving.

De werkgever stelt dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om het kantoor schoon te houden. Er is laminaat gelegd in plaats van vloerbedekking, een professioneel schoonmaakbedrijf maakt wekelijks schoon en er is een luchtverfrissingapparaat aangeschaft.

Petra vindt dat niet langer van haar gevergd kan worden om het dienstverband voort te zetten. Zij vordert bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst. En maakt daarbij ook aanspraak op een transitievergoeding van € 840,– bruto en een billijke vergoeding van € 2.720,– omdat het handelen van haar werkgever ernstig verwijtbaar is.

Haar werkgever verzet zich niet tegen de ontbinding, maar wel tegen de gevraagde vergoedingen.

Hoe berecht U?

Vindt u dat Petra recht heeft op de gevraagde vergoedingen?