Hondenbezitters: geef elkaar ruimte

Archieffoto: aangelijnde hond

De politie krijgt regelmatig klachten van Weerter burgers die zich storen aan het feit dat hondenbezitters hun hond los laten lopen op straten en parken binnen de bebouwde kom. De dierenpolitie gaat nu samen met BOA’s een extra oogje in het zeil houden.

De meldingen betreffen zaken zoals:
– Gevoel van onveiligheid
– Hondenpoep
– Bijtincidenten

Een aantal voorbeeldsituaties die zich regelmatig voordoen in Weert:

Gevoel van onveiligheid

– Ik durf met mijn kinderen het park niet meer in. Er lopen steeds vaker honden los. Ik ben bang dat mijn kind gebeten wordt.
– Ik ga het park niet meer in met mijn kleine hond. Ik ben bang dat mijn kleine hond gebeten wordt door een grote loslopende hond.
– Ik ben bang voor honden en vindt het niet prettig als er honden los lopen op plekken waar dat niet is toegestaan.
– Als ik sommige hondenbezitters aanspreek op het feit dat hun hond los loopt op een plek waar dat niet is toegestaan, krijg ik een grote mond. Soms worden er zelfs bedreigingen geuit.

Hondenpoep

– Ik loop niet meer door het park, want de kans is groot dat ik in hondenpoep trap.
– Mijn kinderen mogen niet meer spelen op het veldje. Laatst kwam er weer eentje thuis die tijdens het voetballen in de hondenpoep gevallen was. De kleding kun je weggooien.
– Als ik sommige hondenbezitters aanspreek op het feit dat ze de hondenpoep moeten opruimen ontstaat er een conflict. Soms worden er zelfs bedreigingen geuit.
– Laat honden niet urineren tegen voorgevels van woningen. Dit kan buiten de overlast van stank ook financiële gevolgen hebben voor de huiseigenaar zoals voor het elke keer weer schoonmaken van de voorgevel of zelfs voor het moeten laten repareren door aantasting ervan.

Bijtincidenten

– Bijtincidenten komen wekelijks voor binnen de gemeente Weert. De afgelopen jaren zijn er aan meerdere eigenaren van honden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd zoals een aanlijn- en/of muilkorfgebod.
– Vaak zijn bijtincidenten traumatische ervaringen voor alle betrokkenen en getuigen.
– In het verleden hebben bijtincidenten geleid tot conflicten en burenruzies over de schadeafhandeling.
– Bijtincidenten kunnen leiden tot blijvend letsel bij zowel mens als dier.
– Bijtincidenten zijn niet per definitie de schuld van de grotere hond. Als de grote hond netjes is aangelijnd en deze geconfronteerd wordt met een loslopende kleinere hond, dan kan de eigenaar van de grote hond zij hond omhoog trekken om een bijtincident te voorkomen. Dit kan echter niet te lang anders zou de grote hond immers kunnen stikken.

Tot slot…

De gemeente Weert is een grote gemeente en er zijn veel plekken waar men gebruik kan maken van speeltuinen, parken, veldjes, losloopgebieden etc. Hoe mooi zou het zijn als dit kan zodat iedereen naar tevredenheid gebruik kan maken van deze plekken?

Om dit te bereiken en een hoop ellende, ergernissen en conflicten zoals hierboven beschreven te voorkomen, zou het fijn zijn als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen stukje. Dan kan iedere hondenbezitter ontspannen wandelen, ieder kind onbezorgd spelen, iedereen gebruikmaken van al het moois dan onze groene gemeente te bieden heeft.

Houd honden aangelijnd binnen de bebouwde kom. Ze kunnen loslopen binnen de losloopgebieden. Houd in het losloopgebied rekening met elkaar. Let op je hond en lijn deze aan als je een vreemde hond tegenkomt. Voorkom dat je moet zeggen “Dit heeft mijn hond nog nooit gedaan”. Ruim binnen de bebouwde kom de uitwerpselen op nadat je hond zijn behoefte heeft gedaan.

Blijf je bewust van je hond en wat hij mogelijk bij een ander op kan roepen. Iedere hond kan andere mensen en dieren verwonden. De grootte of het ras doet niet ter zake. De aaibaarheidsfactor van een hond of de maatschappelijke status van een ras doet ook niet ter zake, zo licht de dierenpolitie toe.

Inzet BOA’s en politie

Vanaf medio april 2017 zullen de BOA’s en politie van Weert beginnen met een week lang mensen erop aan te spreken als honden loslopen binnen de bebouwde kom. Vanaf begin mei 2017 zal repressief worden opgetreden en zullen eigenaren van loslopende honden binnen de bebouwde kom een proces-verbaal krijgen.

Laten we samen genieten van de mooie omgeving in Weert.