Parkeerverbod Oude Hushoverweg

Op de Oude Hushoverweg in Weert ontstaan regelmatig verkeersonveilige situaties door geparkeerde auto’s op de rijbaan en in de wegberm. Dit probleem wordt met name veroorzaakt door medewerkers van bedrijven op Centrum Noord.

Vanwege onvoldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de bedrijven en de parkeerverbodszone op het bedrijventerrein wijken werknemers nu uit naar de Oude Hushoverweg.

De bewoners van de Oude Hushoverweg, politie en wijkraad hebben het verzoek gedaan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het parkeren op de Oude Hushoverweg. De gemeente wil hen hier in tegemoet komen en gaat een parkeerverbod instellen. Tevens zal er vergunning parkeren worden ingesteld.

Voor werknemers van bedrijven op Centrum Noord blijven voldoende openbare parkeerplaatsen op loopafstand beschikbaar. Zo kunnen werknemers tegen een gereduceerd parkeertarief gebruik maken van het gemeentelijke parkeerterrein op Centrum Noord of gratis parkeren bij de sporthal Boshoven.

Het college van B&W heeft een Verkeersbesluit ingediend. Als de gemeente een verkeersbesluit heeft genomen wordt dat, voordat de maatregelen kunnen worden uitgevoerd, bekend gemaakt via de Staatscourant. Als een besluit is genomen is er nog gelegenheid om daar bezwaar tegen te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken.