SP bezorgd om LSD-evenement

De Weerter SP heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd over het Laatste Schooldag (LSD) evenement in de Poort van Limburg. De politieke partij maakt zich zorgen over het evenement, en dan met name het risico dat de openbare orde wordt verstoord. Men wil weten of er extra maatregelen genomen worden.

Tijdens het evenement komt rapper Boef optreden. SP raadslid Jeroen Goubet: “Qua smaak wil ik er alleen over kwijt dat ik het geen geweldig voorbeeld vindt voor jongeren die een grote volgende stap in hun leven gaan zetten. Maar verder wil ik me er helemaal niet mee bemoeien. Ik maak me enkel zorgen over de openbare orde. De optredens van Boef kennen helaas een traditie van opstootjes, discriminatie en intimidatie. Het trekt mensen aan die niks met het evenement hebben maar enkel willen keten. Dat is een sfeer die we in Weert niet nodig hebben.”

De SP heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W die aanstaande week beantwoord moeten worden. De signalen kwamen vanuit ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Ook onder de jeugd in Weert wordt er zeer gemengd gedacht over het optreden. De incidenten die zicht gisteren op de Philips van Horne afspeelden vergroten de zorgen. Nadat leerlingen vernielingen hadden aangericht besloot de directeur om de eindexamenleerlingen naar huis te sturen.

“Eindexamens zijn een feest. En een stunt van leerlingen hoort erbij. Maar zodra het niet meer om te lachen is en zelfs de sfeer helemaal omslaat dan moeten problemen in de kiem worden gesmoord”, zo licht de SP toe.