Foto: Archieffoto Ringbaan-Noord

Aan de noordwestzijde van de Ringbaan Noord is het woongebied Laarveld in ontwikkeling. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de nieuwbouwwijk Laarveld beter bereikbaar te maken voor fietsers.

De fietsers kunnen nu de Ringbaan Noord gelijkvloers oversteken bij de turborotonde Ringbaan-Noord – Eindhovenseweg en bij de verkeerslichten op het kruispunt Laarderweg – Ringbaan-Noord. Tevens kunnen fietsers de Ringbaan Noord ongelijkvloers oversteken bij de fietstunnel Ringbaan-Noord – Eindhovenseweg. Deze laatste optie is echter meer gericht op de inwoners van Boshoven en minder op die van Hushoven en Laarveld.

De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen waarin zij het college van B&W de opdracht heeft gegeven nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Laar / Laarveld en Molenakker. Onderdeel van deze motie is het onderzoeken van de mogelijkheid van een fietsbrug.

Bureau Kragten stelde een plan van aanpak en offerte op voor dit onderzoek. Het voornemen is om het onderzoek in 2017 uit te voeren. Voor de realisering van fase 2 Laarveld is het nodig te weten waar en in welke vorm deze oversteekvoorziening wordt aangelegd. Dit in verband met de aanleg van de geluidswerende voorzieningen langs de Ringbaan Noord. Deze dienen namelijk voor de bouw van de huizen gerealiseerd te zijn. De uitvoering van de fietsvoorziening wordt na 2018 gerealiseerd. Dit in verband met de financiële mogelijkheden en de ambtelijke capaciteit.

Interactief proces

Het onderzoek moet nut, noodzaak en locatie van een eventuele nieuwe (fiets)verbinding duidelijk maken. De ervaringen van de inwoners en andere belanghebbenden spelen daarbij uiteraard een grote rol. Daarom is gekozen voor een interactieve aanpak, waar in een brede informatiebijeenkomst aan inwoners en belanghebbenden gevraagd wordt hun eigen ervaringen en gebruik actief in te brengen.

Inwoners en belanghebbenden wordt gevraagd actief aan te geven welke fietsrelatie moet worden gefaciliteerd, uitgaande van hun eigen ervaringen en gebruik. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de behoeften van alle inwoners en gebruikers.

Wel of geen fietsbrug?

Een aantal inwoners van Hushoven en Molenakker heeft tijdens informatieavonden over de Ringbaanvisie al kenbaar dat zij geen voorstander zijn van een fietsbrug, als dit betekent dat de huidige oversteek bij Hushoven verdwijnt. Verder heeft zich al een aantal inwoners, zowel uit Hushoven als uit Molenakker, aangemeld voor de klankbordgroep.

Het onderzoek beperkt zich echter niet tot een fietsbrug, dat is slechts een mogelijkheid die de gemeenteraad onderzocht wil hebben.

Kosten

De gemeente reserveert 12.000 euro om het onderzoek te laten uitvoeren. Voor de realisatie van de veilige fietsverbinding wordt 650.000 euro gereserveerd.

11 REACTIES

 1. Hoog tijd dat de huidige situatie wordt aangepast.

  De oversteek aan Laarveld zijde is gevaarlijk en onoverzichtelijk..

  Een fietsbrug of tunnel zou een prima oplossing zijn!

 2. Een fietstunnel of -brug, niet te steil i.v.m. oudere gebruikers, van bv de plaats waar nu de vrachtwagens op Ringbaan Noord naar Laarveld af mogen slaan naar het fietspad langs de zuidkant van dit deel Ringbaan zou mooi zijn. Van daar kunnen ze dan eenvoudig linksaf (bv naar Jan Linders op Molenakker) of rechtsaf naar de stad.

 3. Mee eens, maar de oversteek Gouverneurlaan /Ringbaan Noord is ook al jaren onveilig ook na het plaatsen van de geluidschermen is daar niet over na gedacht. Mensen fietsen massaal tegen het verkeer in op de Gouverneurlaan of zijn compleet de weg kwijt en fietsen over de Ringbaan om de oversteek te maken vandaag was het weer zover.
  https://youtu.be/0Cq8gOyTsAg
  Het lijkt allemaal niet ernstig, maar toch kijk je ff in de spiegel met een hartslag 200 of het wel helemaal goed gaat achter me zitten namelijk ook auto’s en vrachtwagens.

 4. Misschien iets voor een nieuwe poll/peiling?
  Mijn voorkeur: brug. Volgens mij is dat veel goedkoper en kan ook best wel decoratief worden verwezenlijkt.

 5. Wat denk je van crowdfunding om jouw ideeën te realiseren. Te beginnen met de maquette. Ik zal de eerste euro storten, maar het blijft jouw initiatief. :-]

 6. Waarschijnlijk wordt daarom onderzoek gedaan
  Een brug is vermoedelijk voordeliger , doch ook steiler.
  Een tunnel kan minder diep dan een brug laag.
  Een fietser stoot zijn hoofd minder snel dan een vrachtwagen

Comments are closed.