In mei 2017 heeft de gemeenteraad van Weert een motie ingediend waarin ze het college van B&W de opdracht gaven om actie te ondernemen om de fietsoverlast bij het NS-station aan te pakken. De gemeente Weert heeft inmiddels een partner gevonden die wil meewerken aan een proef om de overlast van foutief gestalde fietsen tegen te gaan.

Capaciteit

In de praktijk blijkt zowel de ondersteuning bij het ruimen van fietsen als de beschikbare ruimte voor het stallen van geruimde fietsen een probleem te zijn omdat de benodigde middelen om de fietsen te ruimen en stallen niet meer direct inzetbaar zijn. Bureau Kr8tig, dat zich richt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan hierin een rol vervullen. Zij hebben ervaring op dit gebied doordat zij in de gemeente Dordrecht op soortgelijke wijze ondersteuning hebben geboden. Inzet van dit bureau betekent dus dat het mes aan twee kanten snijdt.

Kr8tig kan zowel zorgen voor personele ondersteuning bij het ruimen van fietsen (hetgeen uiteraard geschiedt onder toezicht van de eenheid Stadstoezicht) als een ruimte aanbieden waar geruimde fietsen kunnen worden gestald en opgehaald. De ondersteuning door bureau Kr8tig is vooralsnog voorzien voor de periode van een half jaar. Een dergelijke periode lijkt minimaal nodig om de gewenste gedragsverandering te bereiken.

De gemeente zal wel moeten zorgdragen voor de kosten die gepaard gaan met de inzet van het bureau. Het gaat dan om de huur van een loods, inzet personeel bij verwijderingen van fietsen en de bemensing bij de uitgifte van geruimde fietsen.

Kosten

Voor een periode van een half jaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 10.000. De bedoeling is om direct na de zomervakantie te starten met een intensieve handhavingsactie die op wisselende dagen en tijden wordt uitgevoerd. De praktijk wijst uit dat in de vakantieperiode de overlast van fietsen buiten de stallingen minimaal is. In de aanloop kunnen dan de noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen en kan communicatie plaatsvinden. Medio februari 2018 zal evaluatie plaatsvinden.

7 REACTIES

 1. Wat een lamlendig gedoe van de gemeente.
  Een PROEF!!
  DAADKR8TIG optreden bestaat bij de gemeente niet.
  Op de promenade wordt ook nog volop gefietst…tijdens de uren dat het verboden is.

 2. De uitdrukking is : vechten tegen de bierkaai.
  Voor wat betreft de fietsen, het is een proef om mensen met een beperking in te zetten. Er gebeurd nu iig iets, da’s al mooi toch ?

 3. En de gemeente heeft helemaal geen leegstaande ruimtes meer? Dan maar een tweede hands fietsenwinkel beginnen, niet te dicht bij Goeden tweewielers.

 4. De gemeente (of dat bureau) mag die fietsen niet verkopen. Dan ben je namelijk een fietsendief en heler. Na enige tijd zullen de fietsen vernietigd worden.
  Hopelijk gebeurd dit netjes, dus bijv eerste fietsen labellen met een datum en na x weken die fietsen weghalen.
  En is er wel voldoende stallingsruimte? Anders los je een probleem op dat jezelf hebt gecreeerd.

Comments are closed.