Opgravingen druk bezocht

(Foto’s/video) Recentelijk zijn er archeologische resten in Laarveld gevonden. Het gaat om het voormalige middeleeuwse gehucht Hushoven. Woensdag organiseerde de gemeente rondleidingen voor het publiek.

Tientallen mensen kwamen af op de mogelijkheid om zich te laten informeren over de geschiedenis van Hushoven. Medewerkers van de gemeente en archeologisch bureau VUhbs uit Amsterdam gaven tekst en uitleg over de vondsten.

De vondsten kwamen aan het licht rondom het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwbouw fase 2 van Laarveld. Er zijn nu nieuwe sporen gevonden van erven uit de volle middeleeuwen, 12de en 13de eeuw. Men kon zien dat er voor de erfafscheiding gegraven greppels zijn gebruikt. Bij de boerderijen zijn ook waterputten aangetroffen. De meest in het oog springende boerderij is meerschepig en meet 12 meter breed en 18 meter lang. Aan de rand van het gebied vonden de archeologen ook een smidswerkplaats en een kuil met veel brokken ijzererts.

Ook de middeleeuwse weg is aangetroffen die nog zichtbaar is op de historische kaart van Jacob van Deventer. Deze kaart dateert van omstreeks 1565 en is gemaakt in opdracht van de Spaanse koning Philips II. Het is in de roerige tijd vlak vóór de Tachtigjarige oorlog én vlak voor het moment dat Filips van Horne werd onthoofd.

IJzertijd

Naast vondsten uit de middeleeuwen zijn er ook sporen uit de IJzertijd (ongeveer 800 – 20 v.Chr.) aangetroffen. Deze sluiten mooi aan bij vondsten uit eerdere opgravingen toen Laarveld fase 1 werd aangelegd. Toen werd onder meer een grafveld uit de IJzertijd gevonden.

Video via Youtube

https://youtu.be/sKbPu_VeziM