In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Later deze week volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over arbeidsrecht.

Drie maanden werken en loon voor een jaar?

Joep is op 2 juni 2016 in dienst getreden bij Luchthaven Parking in de functie van chauffeur voor de duur van een jaar, op oproepbasis.

In juni 2016 werkt hij 140,25 uren, in juli 2016 132,25 uren en in augustus 2016 134,25 uren, gemiddeld dus 135,58 uren per maand. Op 16 september 2016 heeft Joep voor het laatst voor Luchthaven Parking gewerkt. Na die datum is hij niet meer opgeroepen. Hem was meegedeeld dat hij niet langer welkom was.

Joep dringt per mail aan dat ie in ieder geval een maand opzegtermijn heeft en dat hij enkele maanden vaste dagen heeft gewerkt en er dan ook van uit gaat dat dit minimaal een maand nog zo zal zijn.

De werkgever bericht dat die opzegtermijn in dat geval niet van toepassing is en dat nergens uit de overeenkomst blijkt, dat de werkgever verplicht is om Joep te werk te stellen voor een minimaal aantal uren. De werkgever stelt dat de overeenkomst doorloopt tot 2 juni 2017, waarna deze van rechtswege zal eindigen en de manager heeft besloten om Joep op non-actief te stellen, wat betekent dat hij niet mee zal worden opgeroepen. Joep wordt geadviseerd om het daarbij te laten. Joep is gemaand zijn werkkleding in te leveren en is afgesloten van het digitale inlogsysteem, waarmee beschikbaarheid kon worden opgegeven.

Joep heeft zich beschikbaar gehouden om werkzaamheden te verrichten. Hij stelt dat de arbeidsovereenkomst nog immer voortduurt en vordert loon tot 2 juni 2017 op basis van een dienstverband van 135,33 uren per maand, ook al is hij niet meer opgeroepen. Hij verwijst naar artikel 7:610b BW, waarin staat dat – indien een arbeidsovereenkomst tenminste drie maanden heeft geduurd – de bedongen arbeid in enige maand vermoed wordt een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.

Hoe berecht U?

Heeft Joep nog recht op dit loon over 9 maanden, ook al is ie niet opgeroepen voor werkzaamheden in die maanden?