Foto: Archieffoto / 123RF

In 2014 kocht een stel uit Weert een woning voor een bedrag van € 270.000,-. De betreffende woning was toen 20 jaar oud, maar vertoonde ernstige verborgen gebreken. De verkoper, die tevens de woning in eigen beheer had gebouwd, had de gebreken aan het dak verzwegen. De rechtbank oordeelde recentelijk dat de verkoper nalatig is geweest.

Nadat het stel de sleutel had ontvangen van hun nieuwe woning was men voornamelijk bezig geweest met de aanleg van de vloer op de benedenverdieping. Tegenover de rechter verklaarde men niet veel op de bovenverdieping zijn geweest. Door tegenslag met de aanleg van de vloer hebben ze pas direct voorafgaand aan hun vakantie in mei 2014 kunnen verhuizen en zijn ze toen meteen op vakantie gegaan.

In augustus 2014 zag het stel voor het eerst een – eerder niet aanwezige – grote zwarte schimmelplek verschijnen op de muur in een kamer op de bovenverdieping. Het stel huurde een dakdekker in die vaststelde dat het dak rot was. Naar aanleiding hiervan werd de verkoper in kennis gesteld. Tevens liet het stel door twee verschillende bedrijven onderzoek verrichten naar de constructieve gesteldheid van het dak.

Gebreken

Ook vanuit de rechtbank werd een deskundige aangewezen die onderzoek deed naar het dak. Alle specialisten kwamen tot de conclusie dat het dak onvakkundig was aangebracht en de constructie van de woning een groot aantal gebreken vertoonde. Ze zagen dat stormankers, vastgeschroefde verankeringen, liplasverbindingen en koppelverbindingen ontbraken. Als men te maken zou krijgen met wind en sneeuw dan bestond de mogelijkheid dat het dak zou kunnen instorten.

Verweer van verkoper

De verkoper van de woning zei tegenover de rechtbank dat de nieuwe woningeigenaren al vroegtijdig de sleutel tot hun beschikking hadden kregen. Volgens hem hadden ze de woning in die periode kunnen onderzoeken. Als er gebreken waren dan hadden ze die destijds kenbaar moeten maken aan hem. Dat hadden ze niet gedaan, ook niet bij de notaris, zo stelt de voormalig eigenaar. Als uitgangspunt diende een klachttermijn van twee maanden te worden gehanteerd en die termijn was verstreken.

Uitspraak rechtbank

De rechter stelde de nieuwe woningeigenaren in het gelijk. Volgens de rechtbank bezit de woning niet die eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik als woonhuis. De verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst. Tevens stelt de rechtbank dat de gebreken, door niet deskundige kopers, niet te ontdekken waren. Er bestond geen onderzoeksplicht voor de kopers van de woning.

De verkoper moet nu alsnog € 45.146,- reparatiekosten betalen aan het stel. Daar bovenop komen nog eens de kosten voor de ingehuurde deskundige á € 4.000,- en de proceskosten á € 2.760,16.

Lees de uitspraak

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:7461

2 REACTIES

Comments are closed.