Schade na zaak over uitkering

7 reacties

De gemeente en een inwoonster van Weert zijn al jaren verwikkeld in een juridisch proces omtrent de terugvordering van een bijstandsuitkering. De Weertse lijdt naar eigen zeggen emotionele schade door het proces en heeft via de rechter en Centrale Raad van Beroep (CRB) om een schadevergoeding van € 5060 euro gevraagd.

Het college van B&W besloot in 2011 dat de Weertse € 100.203,46 moest terugbetalen aan de gemeente omdat zij onterecht een bijstandsuitkering had verkregen. De vrouw zou sinds 10 januari 2005 een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd zonder dit aan te geven bij de gemeente Weert. De gemeente kwam hier achter na een anonieme tip en nadat de sociale recherche o.a. een wijkonderzoek had verricht. De gemeente was van mening dat de vrouw onterecht een bijstandsuitkering had gekregen. De rechtbank besloot in 2014 echter anders. Volgens de rechter was er onvoldoende bewijs dat de vrouw daadwerkelijk samenwoonde met haar partner en ze hoefde daarom de verkregen uitkering niet terug te betalen aan de gemeente.

Maar daarmee was de zaak nog niet afgedaan. De Weertse eiste een schadevergoeding omdat de zij en de kinderen schade hebben geleden door het proces en omdat ze vals beschuldigd is van uitkeringsfraude. Ze ondervond stress en angst en dit werd bevestigd door haar huisarts. Het wijkonderzoek van de sociale recherche heeft de Weertse naar eigen zeggen leed toegebracht, omdat de hele buurt betrokken is geweest bij het onderzoek en daardoor op de hoogte is van de enorme terugvordering van bijstand. De vrouw wordt hier tot op de dag van vandaag op aangekeken en ondervindt hier dagelijks de gevolgen van. De buurt ziet haar als fraudeur en de buurt is er niet van op de hoogte dat de terugvordering inmiddels is vervallen.

Hoewel de vrouw in haar gelijk staat ten aanzien van de onterechte terugvordering, is de CRB deze week tot oordeel gekomen dat ze geen schadevergoeding krijgt. Volgens de rechter is de aanwezigheid van psychische en emotionele voor vergoeding in aanmerking komende schade onvoldoende onderbouwd met medische stukken. De doktersbrief betreft immers een door de vrouw zelf opgestelde brief, die ondertekend is door de huisarts. De rechtbank kan daaraan niet de waarde hechten zoals de vrouw dat doet.

Lees de uitspraak

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3468

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je onze nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
7 reacties