Provinciaal onderzoek onveilig kanaal

Vrijdag vergaderde het Limburgs Parlement o.a. over de problematiek rondom de recente verdrinkingen in de Zuid-Willemsvaart in Weert. De afgelopen weken zijn de hulpdiensten meermaals moeten uitrukken voor dieren in nood in het kanaal.

De Partij voor de Dieren diende vrijdag een motie in om de Gedeputeerde Staten (het Provinciaal bestuur) opdracht te geven om oplossingen te zoeken om deze problematiek te stoppen. Er is geconstateerd dat er een zeer onveilige situatie is ontstaan voor mens en dier, vanwege de steile damwandprofielen van het kanaal. Men vreest dat tijdens de najaarstrek de verdrinkingen zullen herhalen, omdat het kanaal het natuurgebied Kempen-Broek doorsnijdt.

Natuurorganisaties hebben zich overigens uitgesproken voor het vinden van een oplossing voor deze problemen, zoals door middel van een ecoduct. Het is aan de Gedeputeerde Staten om te kijken of dit mogelijk is. De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid, Rijkswaterstaat voor het weg- en waterbeheer en de gemeente voor de veiligheid van inwoners. Met de motie werd opgedragen dat de provincie het voortouw neemt voor het vinden van een oplossing.

De motie werd met een meerderheid aangenomen en kreeg 34 stemmen voor en 11 tegen. Het provinciebestuur zal de parlementsleden zo snel mogelijk informeren over de in kaart gebrachte oplossingen.

Lees de motie (PDF, 288kb)

http://iwdg.nl/2ztTX0J