De CDA-fractie in Weert wil van het college van B&W weten waarom de regels voor het gebruik van glas of plastic in de horeca zijn aangepast.

Tevens vraagt de fractie zich af waarom het college geen uitvoering geeft aan de motie daarover die de gemeenteraad heeft aangenomen. De raad heeft afgelopen september het college middels een motie opgedragen om na de kermis de regels te blijven hanteren zoals vastgelegd in het Evenementenbeleidsplan 2011-2015. Dit evenementenbeleidsplan is destijds door het college ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Nu blijkt het college een afwijkend besluit over het gebruik van glas en/of plastic te hebben genomen. Het college heeft dit gedaan zonder met de gemeenteraad te overleggen, aldus het CDA. Het besluit van het college gaat aanzienlijk verder dan wat in het Evenementenbeleidsplan staat.

Het CDA vindt ook dat plastic gebruikt moet worden als daar uit oogpunt van veiligheid aanleiding toe is, maar het moet zich beperken tot die evenementen en locaties waar dat noodzakelijk is. De regels die het college heeft vastgesteld zijn naar onze mening buiten proportie.

De CDA fractie heeft aan de andere fracties voorgesteld om het besluit van het college te bespreken in de vergadering van de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners van dinsdag 16 januari.

12 REACTIES

  1. Nu heb ik dan toch ‘n vraag… Stel.. Ik bestel me ‘n beker bier en gooi het in m’n eigen meegebracht glas. Wat doen ze dan? Ik ga ermee midden op de oele markt staan b.v,dan kunnen ze geen café sluiten. Of krijg ik dan ‘n boete???

  2. Ja, dan krijg je een boete. Het gaat er niet om van wie het glas is maar om een (totaal) glasverbod. B(&w) gaat over veiligheid en zoekt de grens op met dit glasverbod omdat de raad tegen is. Daar komt gedonder in de glazen van 🙂

  3. Misschien bij hem thuis in Rooj, maar in de (laatste drie nog overgebleven) Roojer kroegen, krijgt hij met carnaval of kermis en op evenementen (bv op ‘t Kerkplein) ook gewoon plastic bekers.
    Rooj hoort qua spelregels nl al 20 jaar bij de gemeente Weert.

Comments are closed.