Video – Bij zware buien, die de laatste tijd door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen, is de wateroverlast in sommige gebieden in Weert groot. Samen moeten gemeente en inwoners aan oplossingen hiervoor werken. 50% van het oppervlak van Weert is immers in handen van de gemeente. De andere 50% is van particulieren en bedrijven.

Om inwoners te overtuigen van de noodzaak van het nemen van maatregelen om wateroverlast te beperken zet de gemeente Weert een nieuw filmpje, banners, een folder en andere middelen in.

Subsidie

De nieuwe communicatiemiddelen geven een beeld van wat de gemeente heeft gedaan, doet of nog gaat doen en wat inwoners en bedrijven zelf kunnen doen om problemen te verminderen. Daarnaast moet het hen aanzetten dat ook te gaan uitvoeren, eventueel met subsidie van de gemeente. De acties van inwoners en gemeente om wateroverlast te voorkomen komen aan bod in het filmpje. Dat filmpje is hieronder te zien.

Op www.weert.nl/regenwater zijn ook ervaringen van enkele Weertenaren met het zelf afkoppelen van hun regenpijpen te lezen. De folder en het filmpje worden ingezet bij de communicatie rond bijv. projecten voor vervanging van de riolering.

Aansluiting bij campagne Waterklaar

De middelen die de gemeente Weert nu heeft laten maken passen in de campagne ‘Waterklaar’. Dat is een publiekscampagne van het Waterpanel Noord. Dit is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterschap Limburg. Met deze campagne wordt getracht inwoners over te halen om hun regenwaterafvoeren af te koppelen van het riool. In het kader van die campagne is al een aantal middelen ontwikkeld, waaronder een speciale website (www.waterklaar.nl).

Video via Youtube

https://youtu.be/l4T0TIjqu-0