(Foto’s) De gemeente Weert wil een verplaatsbare afscheiding tussen het voetgangersgebied en het fietspad aan het Stationsplein gaan realiseren. De gemeente heeft daarbij vierdejaarsleerlingen van het profiel Nature, Food & Design van Het Kwadrant gevraagd om hiervoor schetsen te maken. De leerlingen zijn hier druk mee aan de slag gegaan. Woensdag volgde de eindpresentatie van dit project.

De gemeente heeft deze opdracht uitbesteed aan Het Kwadrant, omdat ze maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. In oktober 2017 heeft de projectleider van de gemeente Weert op Het Kwadrant een presentatie gegeven over de wensen en eisen voor het Stationsplein. De leerlingen hebben vervolgens vijf werkgroepjes gemaakt en hebben als groep acht schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn in november 2017 gepresenteerd aan de wethouder en verantwoordelijke raadsleden in de raadszaal van de gemeente Weert. De leerlingen hebben een deel van de schets uitgewerkt in een maquette en deze is door feedback van de raadsleden opnieuw aangepast.

Woensdag werden de eindpresentaties gegeven waarbij ook wethouder Van den Heuvel, medewerkers van de gemeente Weert en een omwonende bij aanwezig waren. Vol interesse werden de presenties gevolgd en er werd dan ook driftig meegeschreven door de wethouder. Er zaten veel goede en realiseerbare ontwerpen tussen. Van een vlaaipunt waar je op kan zitten, tot spel-elementen en beplanting. Natuurlijk was er ook gedacht aan zitbanken en prullenbakken.

Binnenkort worden de maquettes op het Stadhuis gepresenteerd zodat ook de gemeenteraad kan kijken naar de voorstellen die de leerlingen van het Kwadrant hebben uitgewerkt.