Afgelopen kerstperiode was voor de eerste keer een kerststal te bezichtigen in de kloostertuin van Zusters Birgittinessen. De opbrengst van de kerststal kwam ten behoeve van het onderhoud van het klooster in de Maasstraat.

Het idee en organisatie voor de kerststal kwam vanuit de Maasstraat-ondernemers, verenigd in de Stichting Vrienden van de Birgittinessen Weert. In samenspraak met de zusters werd de monumentale schuur in de kloostertuin omgebouwd tot herberg en stal.

Vandaag werd bij de Zusters Birgittinessen de cheque met het eindbedrag overhandigd. Het was een erg mooi bedrag van € 8.888,-. Dit bedrag komt geheel ten goede van het onderhoud van het klooster. De zusters die donaties erg goed kunnen gebruiken waren dan ook bijzonder blij met deze donatie. Ze zijn de organisatie, sponsoren en bezoekers erg dankbaar.

Vervolg?

Wordt er dit jaar opnieuw een kerststal ingericht? Als het aan de ondernemers ligt wel, maar de zusters moeten eerst toestemming krijgen vanuit Rome.