DUS schrijft niet mee aan programma

Update – De politieke beweging DUS Weert gaat vooralsnog niet meeschrijven aan het raadsbreed programma, zo staat in een open brief aan formateur Geert Gabriels.

Tijdens de raadsbijeenkomst op 19 april jl. heeft de informateur het advies uitgebracht om te komen tot een beoogde brede coalitie. Het raadsprogramma zal in eerste instantie alleen maar door de fracties van Weert Lokaal, VVD, SP en CDA worden gevormd. Zowel de informateur als de fractievoorzitter van Weert Lokaal liet weten dat de overige fracties in een latere fase alsnog zouden kunnen aanschuiven.

Het pas in een latere fase laten ‘meedoen’ van de overige partijen past volgens DUS Weert niet in hun visie op bestuurlijke vernieuwing en verbinding. “Bij de totstandkoming van een raadsprogramma doen immers alle fracties van meet af aan mee! Pas daarna volgt de samenstelling van een college! De volgorde die de informateur nu gekozen heeft staat daar haaks op”, aldus DUS Weert.

DUS Weert laat middels de open brief aan de formateur en media weten dat ze niet bereid is om mee te schrijven aan het raadsprogramma.

Reactie informateur

De heer Laenen, informateur voor het nieuwe gemeentebestuur, heeft een aanvullende reactie / correctie doorgegeven. Naar aanleiding van de discussie in de raadsinformatie-bijeenkomst van 19 april jl. zijn op 25 april alle 7 partijen uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 30 april a.s. om het proces om te komen tot een raadsprogramma te bespreken. Komende maandag zal dus eerst nog een gesprek gaan plaatsvinden.