Dialoog over toekomst weekmarkt

Bij DUS Weert zijn verschillende signalen binnengekomen over een terugloop van de weekmarkt van Weert. Zowel het aantal marktkramen alsook het aantal bezoekers zou verminderen. Dat baart DUS Weert zorgen en zij wil graag samen met de marktkooplui, de winkeliers van Weert en de bezoekers van de markt meedenken hoe het tij te keren. Daarom organiseert DUS Weert op 11 juni aanstaande een dialoogavond waarbij de weekmarkt het centrale thema is. De bijeenkomst vindt plaatst in theater ‘de Huiskamer’ aan het Sint Raphaelpad te Weert en start om 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Meedenken en meepraten

Wil je meedenken en meepraten over de toekomst van de weekmarkt en hoe deze gezellige markt voor de regio te behouden, dan ben je van harte welkom. Jouw mening, visie of misschien wel unieke idee kun je tijdens deze dialoogavond delen met de aanwezigen. Iedereen is welkom en aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel vraagt men om aan te melden via: [email protected]

Inleiding en dialoog

Raadslid Conny Beenders-van Dooren zal de inleiding van de avond verzorgen. Eric Mertens, ondernemer en steunfractielid presenteert de resultaten van de enquête, die DUS Weert eind mei zal houden onder de marktkooplui, de bezoekers van de markt en de winkeliers rondom de weekmarkt.

Peter Ramaekers, steunfractielid licht de dialoogavond toe. Vervolgens gaan de aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek over wat nodig is om de weekmarkt nog aantrekkelijker te maken en om het voortbestaan van de markt veilig te stellen. De uitkomsten van de enquête en de bevindingen uit de dialoogavond zal de raadsfractie van DUS Weert inzetten om een concreet voorstel te doen over het behoud van de weekmarkt van Weert.

Enquête

Wil je meedoen aan de enquête dan kun je deze tot uiterlijk 1 juni digitaal invullen via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJVmk1VF8YhjpFszjsChLzi6v03KrpNvByIoP9XzlM_4tP7g/viewform?c=0&w=1