Budel-Dorplein – De Looserplas (voorheen De Hoort) is een natuurgebied, maar wordt door velen gezien als een recreatiegebied. Er komen veel dagtoeristen die zwemmen en recreëren op het strand. De inrichting van een natuurgebied is niet afgestemd op een recreatiegebied, waardoor er geen voorzieningen aanwezig zijn met betrekking tot bijvoorbeeld hygiëne en afval.

Verder is zwemmen ook niet zonder risico vanwege de koude stromingen. Om overlast tegen te gaan en de openbare veiligheid te garanderen is het belangrijk dat regels gehandhaafd worden. Dit betekent dat dagrecreatie niet is toegestaan in natuurgebied De Looserplas en dat hier tegen wordt opgetreden.

Het beheer van De Looserplas is overgegaan naar Natuurmonumenten. Bijzondere opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten en de gemeente voeren met grote regelmaat controles uit, en na een korte waarschuwingsperiode, worden ook boetes uitgedeeld.

De Looserplas is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers die op de paden blijven en bezoekers die gebruik willen maken van het hondenlosloopgebied.