Voorrangspositie statushouders

De Weerter VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de voorrangspositie van statushouders met betrekking tot het toewijzen van sociale huurwoningen.

Tot voor kort was het een wettelijke verplichting die het rijk opdroeg aan gemeentes maar die wet is gewijzigd. Veel gemeentes hebben echter het beleid (en de toewijzing van woningen) nog niet aangepast.


VVD-raadslid Joost Wiezer: “We willen dat haast gemaakt wordt om de, toch al weinige, beschikbare huurwoningen toegankelijk te maken voor elke Weertenaar. Immers, de Weertenaar die op de wachtlijst stond werd (wettelijke verplichting) gepasseerd door nieuwkomers. De Weerter VVD vond dat zulks niet uit te leggen was en is blij met de wetswijziging t.b.v. de voorrangspositie van statushouders. Nu is het weer eerlijk verdeeld en zal toewijzing plaatsvinden aan de hand van criteria die voor iedereen gelden.”