Het college van B&W stelt maximaal €37.500,- beschikbaar voor de pilot van Stichting Papili voor ondersteuning aan jonge ...

Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen ervaren wat eenzaamheid inhoudt. Dit was voor statushouders niet anders. Statushouders zijn ...

De Weerter VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de voorrangspositie van statushouders met ...

(Foto’s) De resultaten van het ‘Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert’ spreken voor zich. ...

Foto’s – “Op de vlucht naar een nieuwe toekomst” met deze titel vond er een bijeenkomst van Konnekt’os ...