In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 september vindt de jaarlijkse BankGiro Loterij Open Monumentendag weer plaats. Overal waar de witgele vlag van de Open Monumentendag wappert, kunt u gratis een kijkje nemen in een monument of deelnemen aan een activiteit. Het landelijke thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘In Europa’. In Weert Van Hornestad is er speciale aandacht voor monumenten die verbonden zijn met de familie Van Horne.

De Open Monumentendag start op vrijdag 7 september met de traditionele Klassendag voor basisschoolkinderen. Dan vindt ook de officiële opening plaats door wethouder Geert Gabriëls, om 11.00 uur in Paterskerk aan de Biest 43. Zaterdag 8 september verbindt een wandelroute alle open monumenten in de binnenstad van Weert met elkaar. Een fietsroute leidt u op zondag 9 september langs alle activiteiten in het buitengebied.

Van Horne thema

Weert herdenkt dit jaar Philips van Montmorency, graaf van Horne, heer van Weert. Deze werd 450 jaar geleden samen met de graaf van Egmond onthoofd in Brussel. Dit was mede de aanzet tot de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden, ook bekend als de Tachtigjarige Oorlog.

De familie Van Horne heeft een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van Weert vanaf de 14e eeuw. Weert is van nu af aan Van Horne Stad. Allerlei plaatsen en monumenten die een relatie hebben met de familie Van Horne zijn in de Open Monumentendag opgenomen.

Van Horne is ook het thema van de Erfgoedprijs 2018. Vanaf de Open Monumentendag kunt u nominaties aanmelden voor ‘Erfenis van Van Horne’. Kijk voor informatie op www.weert.nl/erfgoedprijs.

Jeugd

De Open Monumentendag Klassendag op vrijdag 7 september is voor aangemelde leerlingen van de basisscholen. Deze leerlingen krijgen een speciaal lesprogramma over monumenten en een rondleiding langs monumenten. Daarnaast is er een speurtocht voor de jeugd. Aan de hand van een kaart uit 1565 gaan ze op zoek naar sporen van de Van Hornes. En die zijn op diverse plaatsen in Weert zichtbaar. Voor elke deelnemer is er een kleine attentie. De winnaar krijgt een ‘meet & greet’ in het ridderkamp tijdens de Open Monumentendag Special op 13 oktober.

Binnenstad

Zaterdag 8 september ligt de nadruk bij monumenten in en rond de binnenstad. Nieuwe deelnemer aan de openstelling is de Bethelkerk aan de Maaspoort. Open monumenten in de binnenstad die iets met de Van Horne dynastie te maken hebben, zijn de Sint Martinuskerk en -toren, de tuin van het klooster aan de Maasstraat, de Oude Munt en het Franciscus Huis Weert. De route ‘In de voetstappen van Van Horne’ verbindt deze monumenten en laat u het middeleeuwse Weert zien. Om 14.00 uur nemen de Stadsgidsen u mee met de Van Hornewandeling. De wandeling start vanaf de Markt in Weert.

Buitengebied

Zondag 9 september ligt het accent op het buitengebied. 22 molens in het Molennetwerk Kempen~Broek zetten hun poorten open. In het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed is deze Grenzeloze Molendag aangewezen als officieel crossborder-project. Zie ook www.kempenbroekmolens.org/open-monumentendag.

In Stramproy is voor het eerst tijdens Open Monumentendag de H.-Willibrorduskerk opengesteld. Verder wordt bij molen De Nijverheid in Stramproy gebakken in het bakhuis van de Nijsmeulebuûrt.

Open Monumentendag Special

In oktober, de Maand van de Geschiedenis, zijn er op 13 en 14 oktober ook monumenten open. Dan is het thema exclusief Van Horne. Naast de gebouwde monumenten is er dan aandacht voor archeologie vanwege de Nationale Archeologiedagen. Vind jedit interessant? Noteer dan alvast de data in jouw agenda.

Informatie en routes

Alle informatie over de Open Monumentendag in Weert staat met de openingstijden in een programmaboekje. Dit boekje, de speurtocht, de wandelroute en de fietsroute kun je gratis afhalen bij het informatiepunt. Dit informatiepunt staat op zaterdag 8 september voor het Gemeentemuseum Jacob van Horne in Weert en op zondag 9 september bij de Paterskerk aan de Biest 43. Het programma en de fiets- en wandelroutes vind je ook op www.weert.nl/monumentendag en www.erfgoedhuisweert.nl. Volg Open Monumentendag Weert voor de laatste nieuwtjes op Twitter en Facebook (@OMDWeert).