Foto via Wikipedia

Omdat de tijgermug in Weert lijkt te zijn gevestigd, is het tijd voor een andere aanpak. Het is mogelijk om de exotische gezondheidsbedreigende mug uit te roeien en te voorkomen dat Weert een uitvalsbasis wordt voor verdere verspreiding. Maar dan moet er wel systematischer, intensiever en in een groter gebied worden gewerkt dan tot nu toe gebeurd is. Dit vergt veel menskracht en is eigenlijk alleen te realiseren door inzet van het leger.

Dat schrijven drie experts op het gebied van bio-invasies en exotische muggen in een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders van Weert. De schrijvers zijn medisch entomoloog Bart Knols, bioloog Wouter van der Weijden van het Centrum voor Landbouw en Milieu en Wilfred Reinhold van stichting platform Stop invasieve exoten.

Overbrengen ziektes

De tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië en kan meer dan 20 verschillende virusziekten en parasieten overbrengen op mens en dier. De bekendste zijn dengue, chikungunya, Zika, verschillende vormen van encefalitis (hersenontsteking) en hartworm. De tijgermug kan virussen op zijn nageslacht overdragen en hoeft dus niet eerst een zieke persoon te steken om ziektes over te brengen. Voor de ziektes zijn vaak geen medicatie of vaccins beschikbaar. Bovendien is de tijgermug zeer hinderlijk omdat hij overdag actief is en een pijnlijke beet heeft.

Sinds 2010 in Weert

De eerste vondst van de tijgermug in Weert dateert van 2010, en sindsdien wordt de mug vrijwel elk jaar in Weert aangetroffen. Ze zijn gevonden bij twee bedrijven die gebruikte banden importeren uit gebieden waar tijgermuggen voorkomen, en bij een bedrijf dat gebruikte vrachtwagens importeert, zo meldt , zo meldt stichting platform Stop invasieve exoten.

Aanvankelijk werden de tijgermuggen alleen aangetroffen op de desbetreffende bedrijfsterreinen, maar de laatste jaren worden ze ook regelmatig gevonden in de aanpalende woonwijken Leuken en Groenewoud. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij de bedrijven en in de omgeving vallen geplaatst, controleert deze periodiek en voert bestrijding uit als er tijgermuggen of larven gevangen worden.

“Uit het feit dat de tijgermug zich nu in Weert heeft gevestigd, moet helaas geconcludeerd worden dat die aanpak niet voldoende is geweest,” zo schrijven de experts. Zij hebben daar begrip voor omdat binnen de NVWA zich slechts een klein aantal medewerkers bezighoudt met de monitoring en bestrijding van exotische muggen. En die moeten hun aandacht verdelen over tal van locaties waar exotische muggen kunnen opduiken. De NVWA moest dit jaar al in zeker dertien gemeenten in actie komen om nader onderzoek te doen of bestrijdingen uit te voeren.

Andere aanpak

De experts stellen vast dat de NVWA veelal succesvol is geweest in het uitroeien van lokale uitbraken. Een uitzondering daarop vormt de Aziatische bosmug, die zich nu verspreidt in Flevoland en de vestiging van tijgermuggen in Weert.

Toch is het volgens de experts nog mogelijk om de tijgermug in Weert geheel uit te roeien, maar daarvoor is wel een andere aanpak nodig. Een aanpak waarbij systematischer, intensiever en in een groter gebied wordt gewerkt dan waar de NVWA (gezien haar beperkte personele capaciteit) toe in staat is. Zo’n aanpak vergt veel menskracht en is eigenlijk alleen te realiseren door inzet van het leger – een civiele taak waarop in veel landen beroep wordt gedaan wanneer uitbraken van door muggen overgedragen ziekten zich voordoen. Het ministerie van Defensie heeft in de media aangegeven graag desgevraagd mee te willen werken aan de opsporing en bestrijding van exotische muggen.

Gezien de noodzaak om uit oogpunt van gezondheid en welzijn te voorkomen dat de tijgermug zich definitief in Weert vestigt en dat deze gemeente een uitvalsbasis wordt voor verdere verspreiding, verzoeken de experts het college van burgemeester en wethouders dringend om zo spoedig mogelijk bij het ministerie van Defensie een aanvraag te doen voor militaire steunverlening bij de uitroeiing van de tijgermug.

3 REACTIES

Comments are closed.