Open Club Weert-Noord Verenigd heeft woensdagavond haar schetsplan voor het toekomstige Sportpark Boshoven gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de eerste ‘Spekersplein’ waar burgers, raadsleden en medewerkers van de gemeente bij elkaar samenkomen.

Het Spekersplein vond niet plaats in het Stadhuis, maar in de Bosuil dat in het herontwikkelingsgebied ligt. De Open Club is een burgerinitiatief dat de kwaliteit en leefbaarheid van het sportpark naar een hoger niveau wil brengen. Ze zijn een soort spin in het web dat alle betrokken partijen met elkaar verbindt.

In 2017 heeft de Open Club Weert-Noord Verenigd haar visie op het sportpark Boshoven en de samenwerking tussen huidige en toekomstige gebruikers gepresenteerd aan de gemeente. De gemeenteraad heeft in de begroting 2018 middelen vrijgemaakt voor het uitwerken van de visie in een herinrichtingsplan en de begeleiding van het initiatief door een projectleider.

Woensdag werd het definitieve schetsontwerp gepresenteerd. De infrastructuur / Groene Loper van het sportpark is een belangrijk onderdeel. Zo wil men het autoverkeer zoveel mogelijk scheiden van het langzaam verkeer en de parkeerplaatsen optimaliseren. Ook wil men de representatieve zichtbaarheid vanaf de wegen rondom het park verbeteren, met natuurlijk behoud van de groene omgeving.

Na de presentatie gingen de raadsleden, initiatiefnemers en belangstelden met elkaar in gesprek. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk draagvlak te creƫren en te komen tot een mooi en toekomstbestendig sportpark.