Groep Weerter SP-leden verlaat SP

Update – Een groep van vijftien leden van de Socialistische Partij (SP) afdeling Weert heeft besloten niet langer deel uit te willen maken van de landelijke partij, zo is dinsdagavond bekend gemaakt.

Deze leden hebben zich langdurig ingezet voor de SP in Weert. Ze blijven achter de idealen en het gedachtengoed van de politieke partij staan. Maar er is teleurstelling in de koers en toonzetting van de partij. De afgelopen periode is door leden van de groep geprobeerd de SP te bewegen om die koers en toon bij te stellen en te moderniseren. De groep vindt dat zij daar onvoldoende in geslaagd is.

De belangrijkste redenen;
– De SP liep voorop in antwoorden op maatschappelijke vraagstukken en was bepalend in het debat. Die voortrekkersrol is nu onvoldoende zichtbaar.
– De manier waarop de partij haar boodschap naar buiten blijft brengen is uit de tijd. Knokken, vechten, strijden? In een tijd waarin de wereld steeds onoverzichtelijker wordt vindt de groep dat de nadruk op verbinden en nieuwe ideeën moet liggen.
– De partijcultuur wordt niet opener maar verstart. Meer interne democratie, discussie of kritische afdelingen wordt ongemakkelijk gevonden en er is wantrouwen naar buiten.
– Stekeligheden over interne regeltjes en organisatie tussen de lokale afdeling en de landelijke partij, ondanks aangedragen oplossingen of uitnodigingen tot gesprek.
– Aansluitend op bovenstaande: de manier van handelen na het opstappen van eerst SP-Statenleden, een Gedeputeerde en uiteindelijk de gehele partij uit de coalitie van de provincie Limburg. Openheid hoeft niet te betekenen elkaar de tent uit vechten.

Interventie

De groep had deze overdenkingen met de leden van SP-Weert willen bespreken. Daartoe heeft de groep vorige week volgens de statuten van de partij een ledenvergadering aangevraagd bij het afdelingsbestuur van SP-Weert. De groep had ook aan de leden willen vragen hoe zij vinden dat het in Weert verder zou moeten gaan. De groep wilde hierin een zo transparant en democratisch mogelijke weg volgen. Een interventie van het landelijke SP-partijbestuur heeft deze gelegenheid ontnomen.

Gesprek

In een gesprek dat afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden met de landelijke partijvoorzitter en partijsecretaris is aan een afvaardiging van de groep te kennen gegeven dat ze geen ledenvergadering mag houden, ondanks dat de statuten deze mogelijkheid bieden. Vanuit het SP-partijbestuur is tijdens dat gesprek inhoudelijk niet ingegaan op de overwegingen van de groep. Daarnaast heeft het SP-partijbestuur eenzijdig bepaald dat de afdelingsvoorzitter van SP-Weert niet meer verantwoordelijk is voor de afdeling en niet meer als aanspreekpunt fungeert.

Raadsleden, wethouder en voorzitter

Onder de vijftien leden uit Weert die de SP gaan verlaten horen beide raadsleden, de wethouder en de afdelingsvoorzitter. De idealen van de leden van de groep zijn niet veranderd. Juist vanwege de jarenlange inzet, wat in Weert bereikt is en waar de groep voor Weert naar streeft, zal zij beide raadszetels blijven invullen. De wethouder blijft beschikbaar om deel uit te maken van het college van B&W. De groep blijft het programma 2018-2022 ‘Weert koerst op verbinding’ volledig onderschrijven, evenals ‘Voor elkaar’, het actieprogramma 2018-2022 van SP-Weert.

Reactie Secretaris SP Weert

Secretaris SP Weert Mathijs Fiddelaers: ‘We zijn verbijsterd en voelen ons bedonderd. We hebben nooit eerder van deze mensen gehoord dat er een serieus probleem was. De twee raadsleden werden een half jaar geleden op de naam van onze partij gekozen. En nu dit. De SP verdient zoveel beter, daarom scheiden nu onze wegen.’

Op donderdag 25 oktober vindt een ledenvergadering van de SP Weert plaats. De reden voor deze ledenvergadering is dat twee raadsleden en de wethouder hun eigen partij willen beginnen, zo meldt de SP op haar website. De opgestapte leden geven aan niet meer de strijd in Weert aan te willen gaan namens de SP en de volksvertegenwoordigers hebben zich maandenlang niet aan de gemaakte afspraken met betrekking tot onze solidariteitsregeling gehouden.