Samenwerking Kr8tig met Golden Tulip

Werken heeft zoveel voordelen: het geeft iemand een identiteit, verhoogt eigenwaarde en zelfvertrouwen, je bouwt nieuwe sociale contacten en een netwerk op en ga zo maar door.

Kr8tig vindt het daarom van groot belang om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een hernieuwde kans te bieden. Naast de dagbesteding proberen zij voor deze mensen een brug te slaan naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen een gericht maatwerktraject en/of beroepsopleiding om nadien krachtiger in de maatschappij te kunnen terugkeren. Zo zijn bijvoorbeeld in de keuken en bakkerij van Kr8tig de deelnemers hard aan het werk, maar soms is er behoefte aan een nieuwe uitdaging. Kr8tig is daarom erg enthousiast om de samenwerking met Hotel Golden Tulip in Weert bekend te maken!

Een aantal van de deelnemers mocht hier een kijkje nemen. Ze kijken met een goed gevoel terug op hun stagemomenten: ‘’Ik vond het geweldig… De tijdsdruk om alles op tijd klaar te maken en om de kneepjes van het vak te leren in een échte keuken! Ik zoek graag de uitdaging op en die heb ik zeker gevonden hier.’’ (M., 33 jaar). Naast de dagbesteding binnen Kr8tig doen zij nu ook werkervaring op binnen een regulier bedrijf, wat hun kansen op een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt zal vergroten.

Bovendien draait het in onze maatschappij tegenwoordig voornamelijk om samenwerken en dat is precies waar ze naar op zoek zijn gegaan. Weert is een prachtige stad en wordt nóg mooier als lokale bedrijven en organisaties elkaar opzoeken en de hand rijken. Zo dragen ze allemaal hun steentje bij; omdat iedereen een plekje in de maatschappij verdient.