Proef met vuurwerkvrije zones in Weert

Gisterenavond stemde de gemeenteraad in met een initiatiefvoorstel van de Fractie Goubet-Duijsters (voorheen SP) om het voor Weertenaren mogelijk te maken een vuurwerkvrije zone aan te vragen. Weert wordt daarmee de derde gemeente in Nederland waar dit kan. De initiatiefnemers hopen zo tegemoet te komen aan zowel vuurwerkliefhebbers als mensen die om welke reden dan ook liever minder geknal in hun straat zien.

Fractievoorzitter Jeroen Goubet: ‘Vooropgesteld wil ik zeggen dat dit géén verbod is. Dat beeld is de afgelopen weken nogal eens onterecht neergezet. “Nu willen ze ook nog mijn vuurpijl afpakken”, zeg maar. We zijn niet tegen vuurwerk maar feit is dat mede doordat vuurwerk de laatste jaren steeds zwaarder lijkt te worden er een discussie gaan is. Met opvattingen van “niks doen, laten zo!” of “vuurwerk op één centrale plek in de gemeente” tot “verbieden dat geknal!”. Omdat er voorlopig geen landelijke regels komen willen wet dit initiatief laten zien dat mensen ook de mogelijkheid hebben om zelf iets te doen in hun buurt.’

Weertenaren kunnen binnenkort bij de gemeente vragen om een vrijwillige vuurwerkvrije zone in hun straat of een deel daarvan in te stellen. Hier heerst geen verbod. De politie zal ook niet handhaven als er toch vuurwerk afgestoken wordt. De eerste vraag die de gemeente daarom aan een indiener zal stellen is of er draagvlak onder de bewoners is. Als dat het geval is dan zorgt de gemeente ervoor dat er bordjes rond het gebied komen met de tekst “Graag geen knalvuurwerk hier afsteken”.

De discussie in de gemeenteraad spitste er zich gisteren op toe of het initiatiefvoorstel wel iets toevoegt. ‘Mensen kunnen dit nu ook al doen als ze dat willen, daar is de gemeente niet voor nodig,’ zo gaf raadslid Carla Jacobs van Weert Lokaal aan. Goubet ging daarop in. ‘Inderdaad. Zie dit voorstel als extraatje om mensen ervan bewust te maken dat het kan, dat ze zelf afspraken kunnen maken en zelf een oogje in het zeil kunnen houden als ze dat willen’.

Het College van B&W bij monde van de burgemeester omarmde het voorstel daarom. ‘Er is in Weert geen groot probleem maar ook hier willen we alles wat ertoe bij kan dragen om overlast terug te dringen aangrijpen. We zijn daarom heel erg blij met dit voorstel’, aldus burgemeester Heijmans. Hij had het voorstel ook al met de politie besproken en ook die waren er ook blij mee. ‘Misschien scheelt het hun wel werk tijdens de toch al drukke jaarwisseling’.

Goubet gaf daarop aan dat het voorstel wat hem betreft al een succes was, zelfs als het niet aangenomen zou worden. ‘De discussie is gevoerd mensen weten nu dat het kan, met of zonder hulp van de gemeente. ‘En als er straks nul aanvragen binnen komen dan is het ook goed. Blijkbaar is er in Weert dan geen behoefte of inderdaad geen probleem en dan kunnen we het voortaan zo laten’.

Tot enige verbazing van de initiatiefnemers stemde de gemeenteraad vervolgens in met het plan. De Fractie Goubet-Duijsters, VVD, DUS Weert, PvdA en CDA stemden vóór. Weert Lokaal en D66 tegen.

De gemeente komt binnenkort met meer informatie over hoe een vrijwillige vuurwerkvrije zone aangevraagd kan worden.