Weerter VVD tevreden met ‘geitenstop’

De Weerter VVD is tevreden met de uitspraak van Provinciale Staten afgelopen vrijdag om een stand-still af te kondigen voor geitenhouderijen in Limburg. Deze uitspraak is in lijn met het beleid van de gemeente Weert, zo meldt de Weerter VVD op haar website. Eerder dit jaar heeft de gemeente op initiatief van de gemeenteraad afgekondigd dat een jaar lang geen uitbreiding mag plaatsvinden van geitenhouderijen, zolang het onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid loopt.

Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad van Weert dat vanwege gezondheidsrisico’s geitenhouderijen niet meer mogen uitbreiden en dat er zich geen nieuwe geitenhouderijen meer mogen vestigen. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van een rapport van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), waarin staat er een verhoogd risico op longaandoeningen is in een straal van 2 kilometer rond een geitenhouderij. Thans loopt een nader onderzoek om het causale verband aan te tonen tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen en longaandoeningen. Dit onderzoek moet in 2020 afgerond zijn.

De Weerter VVD ziet het besluit van afgelopen vrijdag als een steun in de rug voor het beleid van de gemeente. “Bij het maken van dergelijke besluiten moet je altijd de belangen afwegen. In deze onzekere fase hebben wij als VVD het algemene belang van de volksgezondheid vóór laten gaan voor het belang van de ontwikkeling geitenhouderijen in onze regio”, aldus Thomas van Gemert, fractievoorzitter VVD in Weert. “Bestaande bedrijven kunnen gewoon blijven functioneren. Wij vertrouwen erop dat er voldoende maatregelen worden genomen door de bedrijven en de inspectie om de risico’s te beperken.”

Het besluit van Provinciale Staten roept het provinciebestuur op om te kijken naar de juridische mogelijkheden om de geitenstop af te kondigen. Dit verbod loopt dan in ieder geval tot de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM afgerond zijn in 2020.