Resultaten controles in Nederweert

Nederweert – (Foto’s) Op woensdag 5 december 2018 zijn in vijf panden in het buitengebied van de gemeente Nederweert integrale controles uitgevoerd. Daarbij werkten diverse overheidsdiensten samen, waaronder de gemeente Nederweert, het Team Ondermijning Limburg, lokale politie, het RIEC, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, Enexis en Douane.

Er werd o.a. een hennepkwekerij met 343 planten aangetroffen waarbij sprake was van illegaal stroomgebruik. De samenwerkende partners kijken terug op een geslaagde actiedag.

Aanpak Ondermijning

De gemeente Nederweert pakt vormen van criminaliteit structureel en blijvend aan. Het doel van de aanpak ondermijning in Nederweert is een leefbaar, integer en veilig gebied te creëren waarin het plezierig leven, wonen en werken is. Gebleken is dat er diverse vormen van zware- en georganiseerde criminaliteit in het buitengebied aanwezig zijn. Dit tolereren ze niet!

Resultaten controles

De controles zijn vooraf goed voorbereid door informatie te verzamelen, verrijken en bijeen te brengen met alle ketenpartners. De actiedag stond in het teken van de thema’s agrarisch buitengebied / schimmige bedrijventerreinen. De adressen werden geprioriteerd voor deze integrale controle met de ketenpartners.

De controledag maakt onderdeel uit van de aanpak ondermijning die door de gemeente is ingezet. Deze vorm van controles wordt periodiek herhaald zodat er meer zicht komt op diverse vormen van criminaliteit in het buitengebied.

Naast de hennepkwekerij werd een doorgeladen vuurwapen met munitie aangetroffen en alcoholische drank waar waarschijnlijk geen accijns over zijn afgedragen. Ook was er sprake van illegale bewoning door buitenlandse personen, illegale bebouwing en buitenopslag van goederen zonder vergunning. Er zijn gedurende de dag meerdere aanhoudingen verricht. De belastingdienst voert een nadere toezichtscontrole uit, de douane wacht monsteronderzoek af van rode diesel die is aangetroffen en zal een proces-verbaal opmaken. Gemeente schrijft de eigenaar van twee panden aan voor de geconstateerde illegale bewoning, de buitenopslag en illegale bebouwing.

Ondermijning in Nederweert

Burgemeester Henk Evers: “Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Wij zetten in op het bewustzijn van onze inwoners om signalen door te geven en creëren een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen. Ook voeren wij actief controles uit met partners. Met de extra gelden kunnen we onze aanpak versnellen, intensiveren hen verder uitbreiden. We hebben niet de illusie dat we ondermijning helemaal kunnen tegengaan, maar we maken het criminelen wel moeilijk om in Nederweert actief te zijn of te blijven.”

Medio 2018 is een start gemaakt met een vernieuwd plan van aanpak ondermijning in de gemeente Nederweert. Hiervoor zijn extra middelen vrijgemaakt. Met de nu toegekende extra gelden uit het landelijk Ondermijningsfonds zet Nederweert in op de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijning. De nadruk ligt daarbij op het tegengaan van ondermijning in het buitengebied. Het RIEC legt de verbinding tussen de gemeentelijke plannen en onderzoekt hoe de plannen uitgevoerd kunnen worden en elkaar kunnen versterken.

Extra geld voor de aanpak van Ondermijning in Nederweert

Het kabinet stelde eerder een (tijdelijk) bedrag van € 100 miljoen ter beschikking voor de intensivering van de aanpak van ondermijning. Dit heeft hoge prioriteit voor het huidige kabinet. Onder coördinatie van het RIEC Limburg, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat zich richt op de bestrijding van ondermijning, is een stevig pakket aan plannen ingediend.

Door het Strategisch Beraad Ondermijning is de minister geadviseerd om alle plannen te honoreren en een bedrag van 8,9 miljoen aan Limburgse gemeenten toe te kennen. Hiermee wordt recht gedaan aan de situatie in Limburg en de verrichte inspanningen tot op heden. Zo heeft Limburg te maken met veel drugsproblematiek. Op de 10.000 inwoners in Limburg worden 5.9 hennepplantages aangetroffen. Dit is het hoogst in Nederland, gevolgd door Amsterdam met 5.0 per 10.000 inwoners. De gemeente Nederweert zal in regionaal verband een project in het buitengebied uitvoeren dat dient als voorbeeld voor de hele regio.